Policja w Częstochowie

Ćwiczenia „Tarcza 2016” w KMP w Częstochowie

Data publikacji 19.09.2016

18 września 2016 w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie przeprowadzono ćwiczenia „Tarcza 2016”. Osoby biorące udział w działaniach mają stanowić uzupełnienie kadrowe Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Rezerwiści uczestniczyli w wykładach i pokazach.

Wczoraj w częstochowskiej komendzie przeprowadzono ćwiczenia, których założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych Policji. Uczestniczyli w nich rezerwiści, mający nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Główne cele ćwiczeń to sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów kontrolno-informacyjnych oraz wydawania wyposażenia, przeszkolenie kadry jednostki, która będzie przyjmować osoby i zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji.

W organizację działań, oprócz częstochowskich policjantów, włączyli się także przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie i strażnik miejski ze służbowym psem. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał natomiast Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn.

Pierwsze ćwiczenia w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „Wzmocnienie 14”, odbyły się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. W ćwiczeniach tych udział wzięli przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych, zdobywając cenne doświadczenie, co zaprocentowało podczas prowadzenia ćwiczeń „Obronność 15”, które odbyły się 15 września 2015 r.

Do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zgłosiło się wczoraj 20 rezerwistów.

 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016" w KMP w Częstochowie.
Ładowanie odtwarzacza...