Wiadomości

Bezpieczne przejście dla pieszych w Częstochowie

Data publikacji 05.02.2020

Zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, czyli pieszym to jedno z priorytetowych zadań Policji. Od wielu lat stróże prawa prowadzą szeroko zakrojone działania profilaktyczne skierowane do tej właśnie grupy, jednak fakty są bezwzględne – na przejściach giną piesi. Chcemy, aby to się zmieniło.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń:

Od początku roku na terenie Częstochowy i powiatu doszło już do 22 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. 17 z nich to wypadki, w których zginęły 2 osoby - wszystkie były niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Przeważającą ilość wypadków z udziałem pieszych powodują kierujący pojazdami, a dochodzi do nich zazwyczaj na przejściu dla pieszych. Jednakże najwięcej pieszych ginie w zdarzeniach, które sami spowodowali.

Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do potracenia pieszego.

Dlatego dzisiaj z myślą o bezpieczeństwie pieszych, wspólnie z przedstawicielami mediów podejmujemy inicjatywę, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta i powiatu. Po raz kolejny chcemy zasygnalizować występujące zagrożenia, ale jednocześnie przypomnieć te podstawowe i zarazem najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo policjanci prowadzą dziś działania p.n. "Bezpieczne przejście" skierowane wobec pieszych.

W spotkaniu udział wzięli policjanci ruchu drogowego na czele z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie asp. sztab. Tomaszem Gromkiem, mł. asp. Maciejem Gołębiowskim i sierż. sztab. Mariolą Kowalczyk-Trąbską.

Razem kierujemy apel do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.

Przypominamy najważniejsze zasady, które obowiązują pieszych!

  • Pieszy, co do zasady, poruszając się po drodze, ma obowiązek ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi, poza przypadkami, gdzie pieszemu przysługuje pierwszeństwo, jak choćby na wyznaczonym przejściu dla pieszych.  Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim, by zadbać o własne życie i zdrowie;
  • Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd - również na przejściu dla pieszych. Pieszy musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię, da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się. Zabrania się wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m., ale pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.
  • Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie również w innych sytuacjach drogowych. Ustawowy obowiązek używania elementów odblaskowych spoczywa na pieszych przy poruszaniu się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym, jednak używajmy odblasków również w mieście. Nawet mały element odblaskowy może uratować nam życie.

 

  • policjant przy przejściu dla pieszych razem z dwoma osobami
  • policjantka zakłada odblaska mężczyźnie
  • policjant przy ulicy rozmawia z dziennikarzami
  • policjantka wręcza odblask kobiecie