Wiadomości

Częstochowski garnizon świętował 100. rocznicę powstania Policji Państwowej

Data publikacji 10.07.2019

Tegoroczne obchody Święta Policji przypadają w 100. rocznicę jej utworzenia. Wczoraj z tej okazji na Placu Biegańskiego odbył się uroczysty apel z udziałem policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie. Oprócz mundurowych z częstochowskiego garnizonu, wśród zaproszonych gości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, posłowie, przedstawiciele parlamentarzystów, biur poselskich, senatorskich, władz województwa, powiatu, miasta oraz gmin, a także przedstawiciele sąsiednich jednostek Policji, służb mundurowych oraz instytucji, duchowieństwa i policyjnych związków zawodowych.

We wtorek na Placu Biegańskiego odbyła się uroczysta zbiórka policjantów z Częstochowy z okazji przypadającego 24 lipca 2019 roku Święta Policji. Tegoroczne obchody święta mundurowych są szczególnie ważne z uwagi na okrągłą rocznicę utworzenia formacji. Jej ważną rolę w budowaniu odrodzonej w 1918 roku Polski podkreślali zebrani na Placu zaproszeni goście. Wiele życzeń i słów uznania usłuszeli wczoraj policjanci z Częstochowy. Podziekowania skierowano także do ich bliskich, którzy rozumieją i wspierają policjantów na co dzień.

W tym roku na wyższe stopnie służbowe mianowych zostało 255 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz 40 z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Czestochowie. Stróże prawa otrzymali akty mianowania z rąk Komedanta Wojewódzkiego Policjiw Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusza Atłasika i Dowódcy SPPP w Częstochowie mł. insp. Dariusza Kondasa. Mianowani policjanci wspierani byli przez swoich bliskich licznie zgromadzonych wczoraj na Placu Biegańskiego.

Obchody policyjnego święta rozpoczęły się od złożenia meldunku Generałowi śląskiej policji przez Dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Srokę. Następnie podniesiono flagę państwową a Orkiestra z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach odegrała hymn państwowy.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podziękował policjantom za poświęcenie i rzetelene wykonywanie swoich obowiązków, dzięki którym policja cieszy się wysokim poziomem zaufania publicznego. Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik wyraził swoje uznanie dla podległych policjantów, podziękował za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków i życzył im, by zawsze bezpiecznie wracali po służbie do swoich bliskich.

W związku z przypadającym w tym roku 100-leciem powołania Policji Państwowej delegacja policjantów i przedstawicieli władz województwa, powiatu i miasta Częstochowy złożyła wieniec pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W tym dniu częstochowscy policjanci zapalili też znicze na grobie st. post. Tomasza Trejty, który 21.11.2013 roku zginął w wypadku samochodowym podczas służby prowadząc radiowóz oraz st. asp. Adama Pichity z Komisariatu III Policji w Częstochowie, który zmarł 2 grudnia 2017 roku. Znicze zapalono również na grobie i pod pomnikiem upamiętniającym starszego posterunkowego Policji Państwowej Władysława Krzyżanowskiego. Funkcjonariusz ten został postrzelony w 1935 roku w trakcie pościgu za przestępcami w Przymiłowicach w gminie Olsztyn.
Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć tych policjantów oraz Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona, który zginął w wypadku drogowym 8 lipca br.

Podczas uroczystości odbyło się również odznaczenie działaczy związkowych za wybitne zasługi na rzecz Związku Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Odznaczenia wręczał przewodniczący Związku – Marian Strzelecki wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego – Jackiem Bryłą.

Uroczystość uświetniła orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Zespół Policji Konnej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 • policjanci w mundurach galowych stoją w rzędach na Placu Biegańskiego podczas uroczystości Święta Policji
 • policjanci w mundurach galowych stoją w rzędach na Placu Biegańskiego podczas uroczystości Święta Policji
 • policjanci podczas wręczania aktów mianowania przez Komendantów i Dowódcę
 • policyjny poczet flagowy
 • pododział policjantów z KWP Katowice wraz z dowódcą pododdziału na Placu Biegańskiego
 • Policjanci w mundurach z Orkiesty Komendy Wojewódzkiej w Katowicach
 • policjanci na Placu Biegańskiego podczas uroczystości oddają honor podczas hymnu
 • Policjantka stoi przed mównicą i czyta rozkazy personalne. Obok dowódca uroczystości, za nią zaproszeni goście
 • policjant w mundurze dtoi w szeregu z odznaczonymi emerytami policyjnymi, którzy pozują do zdjęcia grupowego
 • Generał śląskiej Policji przemawia podczas uroczystości
 • delegacja składa wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudkiego
 • zespół konny z Częstochowy - policjanci siedzą na koniach służbowych
 • Komendanci gratulują policjantom ustawionym w szeregu
 • Komendanci gratulują policjantom ustawionym w szeregu
 • komendant przemawia na uroczystości przed mównicą, za nim pod namiotem stoją zaproszeni goście
 • dowódca składa meldunek Generałowi
 • 4 policjantów oddaje honor przed grobem
 • policjant zapala znicz pod pomnikiem
 • dwóch policjantów salutuje przed pomnikiem