Wiadomości

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego pod nadzorem policji

Data publikacji 15.04.2019

Policjanci z ruchu drogowego w całym kraju dzisiaj prowadzą działania NURD. Nadzorem zostaną objęte miejsca ruchu pieszych i rowerzystów, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Akcja potrwa od 6:00 do 22:00.

W I kwartale 2019 roku na drogach miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku, odnotowano mniej zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Również liczba wypadków śmiertelnych znacznie się zmniejszyła. W I kwartale 2018 roku śmierć na naszych drogach poniosło 5 osób. W 2019 roku nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród pieszych.

Policjanci z ruchu drogowego nie tylko dzisiaj, ale i w ramach codzienniej służby przede wszystkim będą zwaracali uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów. W tym celu będą się bacznie przyglądali kierującym, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego, aby w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów zwiększyli swoją uwagę, a podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali o obserwacji pojazdów. Liczymy również na to, że kierujący pojazdami zbliżając się do miejsca ruchu pieszych i rowerzystów zmniejszą prędkość i kierowali się umiejętnością przewidywania.