Wiadomości

Szczególne środki bezpieczeństwa w związku z konferencją COP 24 w woj. śląskim i Krakowie

Data publikacji 26.11.2018

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa. Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) i będzie obowiązywać przez okres jej trwania (od 26 listopada od godziny 00:00 do 15 grudnia do godziny 23:59).

Pierwszy stopień alarmowy został wprowadzony w związku ze szczytem klimatycznym ONZ. Będzie obowiązywał od 26 listopada 2018 roku  od godziny 0:00 do dnia 15 grudnia 2018 roku do godziny 23:59.

ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych. Jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i porządek  oraz  całej administracji publicznej, do zachowania szczególnej czujności. Administratorzy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są do zmożonej ich kontroli. Mieszkańcy województwa śląskiego oraz miasta Krakowa winni zwrócić szczególną uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą grozić potencjalnym niebezpieczeństwem. Uwagę powinny zwrócić pozostawione bez opieki plecaki, torby, pakunki oraz osoby dziwnie zachowujące się, jak również samochody, w szczególności dostawcze (ze skrzynią ładunkową zamkniętą, gdzie nie ma widoczności  przewożonego ładunku), zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Mieszkańców prosi się  o  zgłaszanie niepokojących zachowań i sytuacji pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

Pełna informacja o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA: MSWiA.