Policja w Częstochowie

Wprowadzenie komendanta komisariatu w Kłomnicach

Data publikacji 21.04.2017

Nadkomisarz Dariusz Kiedrzyn dokonał uroczystego wprowadzenia Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach komisarza Przemysława Mazurkiewicza, który do tej pory pełnił obowiązki na tym stanowisku. W uroczystości udział wzięli zaproszeni samorządowcy, prokurator rejonowy, policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni.

We wtorek w budynku Komisariatu Policji w Kłomnicach nastąpiło uroczyste wprowadzenie komendanta tamtejszej jednostki Policji kom. Przemysława Mazurkiewicza, pełniącego do tej pory obowiązki na tym stanowisku. Wprowadzenia dokonał nadkom. Dariusz Kiedrzyn. Wcześniej komisariatem kierował kom. Tomasz Kowalczyk – obecnie Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Pełniącą obowiązki zastępcy komendanta komisariatu jest natomiast nadkom. Małgorzata Koźlik.

W ceremonii w Kłomnicach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego: Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Zastępca Wójta Gminy Kłomnice Adam Śliwakowski, Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Prokurator Prokuratury Rejonowej Artur Bernat, członkowie kierownictwa komisariatu, policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni.

  • Wprowadzenie komendanta komisariatu.
  • Wprowadzenie komendanta komisariatu.
  • Wprowadzenie komendanta Mazurkiewicza.
  • Wprowadzenie komendanta komisariatu.
  • Wprowadzenie komendanta Mazurkiewicza.
  • Wprowadzenie komendanta komisariatu.
  • Wprowadzenie komendanta Mazurkiewicza.
  • Wprowadzenie komendanta komisariatu.
  • Wprowadzenie komendanta komisariatu.