Bezpieczne ferie - spotkanie z uczniami - Z życia jednostki - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Z życia jednostki

Bezpieczne ferie - spotkanie z uczniami

Policjanci z Częstochowy rozpoczynają działania profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Tym razem odwiedzili Szkołę Podstawową w Janowie, aby porozmawiać z uczniami sposobach radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, a także uwrażliwić ich na możliwości pojawienia się niebezpieczeństw w drodze do i ze szkoły.

Wizyta policjanta z ruchu drogowego  w Szkole Podstawowej w Janowie miała na celu wzbogacenie wiedzy dzieci w informacje związane ze sposobami właściwego, zgodnego z przepisami, postępowania i zachowania, szczegolnie przed zimowym wypoczynkiem. Policjant  z ruchu drogowego apelował, aby młodzi ludzie wykształcili w sobie umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. Dzięki takim spotkaniom mundurowi mogą  poinformować dzieci i młodzież o niebezpieczeństwach  w drodze  do szkoły, oraz w czasie   nadchodzącego zimiowego wypoczynku  w naszym regionie.