Podstawa prawna

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Miejskiej Policji w Czestochowie i podległych komisariatach przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 - 15.30, skargi i wnioski od obywateli przyjmuje Zespół Kontroli KMP oraz przełożeni policjantów, których skarga dotyczy.

Dyżury kierownictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie i podległych jej Komisariatach Policji w sprawach skarg i wniosków pełnione są w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00.

W Komendzie Miejskiej Policji interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant Miejski Policji lub jego Zastępcy oraz funkcjonariusze Zespołu Kontroli KMP.

W Komisariatach Policji interesantów w sprawach skargi i wniosków przyjmuje Komendant Komisariatu lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności dyżurujący z ramienia kierownictwa Komisariatu dyżurny jednostki lub policjant przez niego wyznaczony.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym:

KMP Częstochowa: 34 369 1212, 34 369 1215, 34 369 1687, 34 369 1688, 34 369 1693

KP 1: 34 369 1151

KP 2: 34 369 1211

KP 3: 34 369 1511

KP 4: 34 369 1711

KP 5: 34 369 0500

KP 6: 34 369 1611

KP Blachownia: 34 369 0610

KP Kłomnice: 34 369 0810

KP Koniecpol: 34 369 0710

KP Poczesna: 34 369 0910

KP Olsztyn: 34 369 0971