Petycje do Komendanta Miejskiego Policji w Czestochowie

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KMP czestochowa pod adresem http://bip.czestochowa.kmp.policja.gov.pl/009/petycje.