Działania "Prędkość" na drogach Częstochowy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Działania "Prędkość" na drogach Częstochowy

Data publikacji 06.07.2020

Wczoraj od wczesnych godzin rannych na terenie całego kraju trwała policyjna akcja „Prędkość”. Do działań właczyli się także mundurowi z częstochowskiej drogówki. Policjanci sprawdzali, czy kierowcy stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań jest zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Do godzin wieczornych częstochowscy mundurowi Wydziału Ruchu Drogowego dokonywali pomiarów prędkości na terenie całego miasta.

W działaniach wzięli udział policjanci z ręcznymi miernikami prędkości. Skontrolowali ponad 150 pojazdów, ujawnili 116 przypadków przekroczeń dozwolonej prędkości, a 7 kierowców straciło uprawnienia do kierowania za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Mundurowi zatrzymali 2 kierujących, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu.

KIEROWCO!

- przestrzegaj obowiązujących przepisów na drodze

- nie przekraczaj dozwolonej prędkości

- stosuj zasadę ograniczonego zaufania i szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań

- pamiętaj, że bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętność