Punkt kontroli autokarów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Punkt kontroli autokarów

Data publikacji 25.06.2020

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów.

Informacje takie można przekazywać u oficera dyżurnego KMP w Częstochowie telefonicznie na numer: 47 858 1255, 47 858 1266 i 47 858 1290.

Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności.

W Częstochowie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking na Rynku Wieluńskim.

Sprawdzenia autobusów w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.

Kontrole autokarów przewożących dzieci na wypoczynek przeprowadzają na terenie Częstochowy i powiatu także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Tryb zgłaszania kontroli autokaru do ITD.