Wiadomości

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 19.02.2020

22 lutego 2020r. jest Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z jego obchodami, w dniach 21 - 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły bezpłatnie zasięgać porad i pomocy prawnej w wyznaczonych lokalizacjach.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Dyżury w poszczególnych wydziałach i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie oraz w prokuraturach okręgu częstochowskiego prowadzone będą według poniższego harmonogramu:

Wydziały KMP w Częstochowie:

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dniach: 24, 24, 28 lutego 2020 roku w godz. 9:00 - 15:00

Wydział Kryminalny w dniach: 21,22 lutego 2020 roku w godz. 15:00 - 20:00 oraz 23.02.2002r. w godz. 9:00 - 14:00

Wydział Prewencji w dniach: 26, 27 lutego 2020 roku w godz. 8:00 - 15:00

Komisariaty Policji:

w dniu 21.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 10.00 – 18.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 14.30 oraz 15.00 - 19.00

KP Poczesna - w godz 16.00 - 19.00

 

w dniu 22.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 17.00 – 20.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 13.00 oraz 13.00 - 19.00

KP Poczesna - w godz 10.00 - 13.00

 

w dniu 23.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 17:00 - 20:00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Poczesna - w godz 10.00 - 13.00

 

w dniu 24.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 10.00 – 13.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 - 18.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Poczesna - w godz 16.00 - 18.00

 

w dniu 25.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 10.00 – 13.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 - 18.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

- punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Mstów w godz. 9:00 - 11:00

- punkt konsulatcyjny w Urzędzie Gminy Kruszyna w godz. 9:00 - 12:00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 14.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Poczesna - w godz 17.00 - 19.00

KP Olsztyn:

- punkt konsultacyjny w Urzędzie Miasta w Janowie, ul. Częstochowska 1 w godz. 8.00 - 12.00

 

w dniu 26.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.14.00 - 22:00

KP IV –  w godz. 10.00 – 18.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 - 18.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

- punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Mykanów w godz. 9:00 - 11:00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 14.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Olsztyn - w godz. 12:00 - 18:00

 

w dniu 27.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 10.00 – 18.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 - 18.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 19.00

KP Poczesna - w godz 10.00 - 12.00

 

w dniu 28.02.2020r.:

KP I – w godz. 6.00 – 21.00

KP II – w godz. 8.00 – 12.00

KP III –  w godz.6.00 - 14.00

KP IV –  w godz. 10.00 – 18.00

KP V -  w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 - 18.00

KP VI - w godz. 6.00 – 14:00

KP Blachownia  - w godz. 6.00 – 22.00

KP Kłomnice - w godz. 8.00 - 12.00 oraz 15.00 - 20.00

KP Koniecpol - w godz. 8.00 - 14.00 oraz 13.00 - 19.00

KP Poczesna - w godz 9.00 - 12.00

 

Informacja o przyjmowaniu interesantów w PROKURATURACH okręgu częstochowskiego w dniach 21-28.02.2020r.

 

Lista organizacji świadczących pokrzywdzonym pomoc materialną i niematerialną, finansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/plznajdz-osrodek-pomocy