Bezpieczny pieszy w Częstochowie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Bezpieczny pieszy w Częstochowie

Data publikacji 19.02.2020

20 lutego 2020 roku w godzinach między 12:00 a 20:00 na drogach miasta Częstochowy drogówka przeprowadzi wzmożone działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. 28 patroli ruchu drogowego będzie czuwało nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Od początku roku na drogach miasta Częstochowy i powiatu doszło już do 764 zdarzeń drogowych, w których 68 osób zostało rannych, a 4 poniosły śmierć. Główną przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych i niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami.

Częstochowska drogówka podejmuje codziennie szereg działań mających na celu ograniczenie zdarzeń drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych w skutkach. W najbliższy czwartek na drogach pojawi się wzmożona liczba policjantów w białych czapkach, których działania będą skierowane przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy będąc niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, w zderzeniu z pojazdem najczęściej odnoszą poważne obrażenia.

28 patroli ruchu drogowego zostanie w tym dniu skierowanych do służby w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych. Mundurowi będą się bacznie przyglądali uczestnikom ruchu drogowego, nieprzestrzegającym przepisów ruchu drogowego w rejonie wzmożonego ruchu pieszych, ponieważ od stycznia br. w rejonie przejść dla pieszych doszło już do 28 zdarzeń drogowych, w tym do 19 z winy kierującego i 9 z winy pieszego. Wszystko po to, by droga dla każdego użytkownika była bezpieczna i każdy mógł szczęśliwie dotrzeć do celu.

Apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, zgodnie z którym uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.