Bezpiecznie na drodze w Częstochowie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Bezpiecznie na drodze w Częstochowie

Data publikacji 13.09.2019

To już druga edycja kampanii społecznej w ramach programu "Powstrzymaj pijanego kierowcę". Bezpieczeństwo na drogach, to nie tylko trzeźwy kierowca, ale także m.in. szereg spotkań profilaktycznych i wzmożonych kontroli stanu trzeźwości kierujących.

Od 15 do 22 września potrwa tydzień promujący kampanię społeczną "Bezpiecznie na drodze w Częstochowie". Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu "Powstrzymaj pijanego kierowcę". Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Częstochowy wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Miejską Policji w Częstochowie, Strażą Miejską i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

W ramach akcji, w Częstochowie realizowany będzie szereg działań profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Działania skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego, a więc nie tylko kierowców samochodów, ale również motocyklistów, rowerzystów i pieszych.

W ramach miejskiej kampanii, wpisującej się w założenia ogólnopolskiej kampanii "Powstrzymaj pijanego kierowcę", zaplanowano m. in.:

  • działania profilaktyczne z udziałem Sznupka na Promenadzie im. Czesława Niemena,
  • wzmożone kontrole stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego,
  • akcję informacyjną dot. prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych,
  • "Rowerem bezpiecznie" - patrole prewencyjne Policji i Straży Miejskiej,
  • policyjne prelekcje przeprowadzone w szkołach na temat bezpiecznego zachowania na drogach z uwzględnieniem przejść dla pieszych w okolicach szkół

Kampania realizowana jest łącznie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.