Wiadomości

Na torach bezpiecznie z częstochowską drogówką

Data publikacji 12.02.2019

Policjanci ruchu drogowego z Częstochowy kilka dni temu prowadzili działania przy strzeżonych oraz niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Zwracali uwagę czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej i nie wjeżdżają na torowisko, gdy zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Apelowali do pieszych, by nie przechodzili przez torowisko w miejscach niedozwolonych. Rozdawali odblaski.

Wczoraj przy przejazdach kolejowych na terenie Częstochowy i powiatu można było spotkać patrole policji i Straży Ochrony Kolei. To kolejne wspólne działania tych służb, mające na celu podniesienia świadomości o zagrożeniach, wynikających z braku ostrożności na przejazdach oraz utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Przyczynami wypadków kolejowych, których konsekwencją jest śmierć uczestnika ruchu drogowego są najczęściej: wtargnięcie pieszego lub rowerzysty na tory w miejscu niedozwolonym oraz pokonywanie przejść i przejazdów kolejowych przy opuszczonych zaporach. Bądźmy świadomymi użytkownikami dróg. Pamiętajmy, że niechroniony uczestnik ruchu drogowego w zderzeniu z rozpędzonym pociągiem odnosi poważne obrażenia, a nawet  śmierć.

 

 

 

 

 

 • Na torach bezpiecznie z częstochowską drogówką
 • Na torach bezpiecznie z częstochowską drogówką
 • Na torach bezpiecznie z częstochowską drogówką