O "Bezpiecznych Feriach" w Koniecpolu - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

O "Bezpiecznych Feriach" w Koniecpolu

Data publikacji 08.02.2019

Pod koniec stycznia br. policjanci z Częstochowy wraz z przedstawicielami straży pożarnej rozmawiali z pedagogami w Koniecpolu. Tematem debaty było bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych 2019. Spotkanie zainicjował Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga.

Policjanci z tutejszej komendy, zajmujący się na co dzień profilaktyką, 28 stycznia br. zostali zaproszeni na debatę społeczną do Koniecpola. Inicjatorem przedsięwzięcia był Burmistrza Miasta, który na spotkanie zaprosił grono pedagogiczne z  Koniecpola i gmin podległych. Asp.szt Marcin Machnik wyświetlił i omówił film dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi podczas nieostrożnego korzystania z internetu. Policjant przestrzegł przed niecenzuralnymi komentarzami i publikowaniem obraźliwych, kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów. Omówił również zagadnienie przemocy rówieśniczej, stosowanej za pośrednictwem sieci. Prelekcja wygłoszona przez profilaktyka miała na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką cyberprzestępczości. Nie zabrakło również informacji z zakresu ruchu drogowego. Mł. asp. Sabina Chyra - Giereś z częstochowskiej drogówki przedstawiła analizę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu częstochowskiego za rok 2018. Omówiła przyczyny wypadków na terenie gminy Koniecpol i gminach przyległych. Przypomniała o zasadach bezpiecznego korzystania z dróg i zaapelowała o ostrożność oraz rozwagę podczas poruszania się po drodze. Natomiast strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej z Koniecpola omówili najistotniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem w okresie grzewczym. Zaapelowali o czujność i dbałość o przewody kominowe oraz instalacje i urządzenia grzewcze. Przedstawili materiały ze szkolenia, które odbyli na zamarzniętym zbiorniku wodnym - omówili kwestie bezpieczeństwa i zasady zachowania się w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu.

Należy pamiętać, że okres ferii zimowych to czas wzmożonej aktywności dzieci i młodzieży, często nieświadomych zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z nieodpowiedzialnego korzystania z internetu czy nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zimowa przerwa międzysemestralna sprzyja również niebezpiecznym zachowaniom małoletnich w kontaktach z rówieśnikami - chęć zaimponowania kolegom nie zawsze idzie w parze z rozsądkiem. Dlatego ważne jest, by na każdym etapie procesu wychowania w pierwszej kolejności to rodzina i opiekunowie zaszczepiali w najmłodszych dbałość o bezpieczeństwo własne.
 

 

  • O "Bezpiecznych Feriach" w Koniecpolu
  • O "Bezpiecznych Feriach" w Koniecpolu