Bezpieczny pieszy z częstochowską drogówką - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Bezpieczny pieszy z częstochowską drogówką

Data publikacji 11.02.2019

W piątek w całym kraju prowadzone były działania NURD. Policjanci z ruchu drogowego nadzorowali miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Zwracali uwagę na zachowania kierowców w obrębie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Wszystko po to, by Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego mogli bezpiecznie korzystać z dróg.

W ubiegłym roku na drogach miasta Częstochowy i powiatu zginęło 11 pieszych i 5 rowerzystów. Do wypadków śmiertelnych najczęściej dochodziło z winy kierującego, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu, czyli w miejscu, gdzie niechroniony uczestnik ruchu drogowego powinien być bezpieczny.  Dochodziło również do wypadków z winy pieszego, przez jego nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Powyższe dane potwierdzają, że zarówno pieszy, jak i kierowcy poruszający się po drodze powinni zachować przede wszystkim ostrożność i postępować w myśl zasady ograniczonego zaufania. Z tego względu policjanci częstochowskiej drogówki podczas piątkowej służby uważnie przyglądali się poczynaniom kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Podczas kontroli drogowych zwracali uwagę na prawidłowe zachowanie podczas korzystania z dróg. Policjantki zajmujące się profilaktyką również włączyły się w działania, wręczając pieszym odblaski i informując jak być widocznym na drodze.

Obowiązki pieszego na drodze:

-  poruszając się po jezdni ma obowiązek iść jej lewą stroną (po to, by widzieć nadjeżdżający pojazd);

- przechodząc przez jezdnię powinien się rozglądać i upewnić, że może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni;

- nie może wbiegać przed nadjeżdżający pojazd;

- ma obowiązek używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierzchu;

- zabrania się wchodzenia pieszemu bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych);

- zabrania się przebiegania, zwalniania lub zatrzymywania podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz wchodzenia na jezdnię zza przeszkody

- zabrania się wchodzenia na jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony

Obowiązki rowerzysty na drodze:

- obowiązany jest korzystać z ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla rowerzystów (jeśli infrastruktura drogowa na danym obszarze nie przewiduje odrębnych ścieżek rowerowych, rowerzysta może korzystać z jezdni)

- w wyjątkowych sytuacjach może korzystać z chodnika:

* gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
* szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50km/h wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi czy pasa ruchu dla rowerów
* warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty (silny wiatr, ulewa, mgła, gołoledź)

- obligatoryjnie powinien wyposażyć rower zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w:

* lampę ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczoną z przodu
* sygnał dźwiękowy (dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie
* lampę ze światłem czerwonym umieszczoną z tyłu (może być światło migające)
* czerwone światełko odblaskowe umieszczone z tyłu (w kształcie innym niż trójkąt)
* przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec (ręczny lub nożny)

- zanim wjedzie na przejazd dla rowerzystów powinien zwolnić lub nawet zatrzymać rower, by upewnić się, że został dostrzeżony przez kierującego pojazdem i może bezpiecznie przejechać na drugą stronę jezdni

Obowiązki kierowcy względem rowerzysty:

- jadąc powoli, może być wyprzedzany przez rowerzystę z jego prawej strony
- wyprzedzając rowerzystę należy zachować szczególną ostrożność bezpieczny odstęp - co najmniej 1 m
- zbliżając się do przejazdu dla rowerzysty należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe
- skręcając w drogę poprzeczną ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

Obowiązki kierowcy względem pieszego:

- w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej  przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu  w  każdym wypadku)

- pieszy ma pierwszeństwo znajdując się na przejściu dla pieszych

- zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych

- zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

 

Podczas działań NURD policjanci ujawnili 147 wykroczeń popełnionych przez kierowców względem pieszego oraz 13 wykroczeń popełnionych względem rowerzysty. Apelujemy, aby wszyscy użytkownicy dróg przestrzegali przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i kierowali się zdrowym rozsądkiem, by bezpiecznie mogli dotrzeć do celu.

 

 

 

 

 

  • Bezpieczny pieszy z częstochowską drogówką
  • Bezpieczny pieszy z częstochowską drogówką