Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy"

Data publikacji 04.02.2019

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, policjanci przeprowadzili działania „Bezpieczny pieszy”. Mundurowi ujawnili 55 przypadków naruszeń przepisów prawa - zarówno przez pieszych, jak i przez kierujących samochodami. Akcja prowadzona była na terenie całego województwa śląskiego.

1 lutego 2019r. policjanci wydziału ruchu drogowego przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając uwagę na rejony szczególnie zagrożone dla ruchu pieszych.

W działania zaangażowanych było 24 stróżów prawa z częstochowskiej drogówki. Policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami w obrębie przejść dla pieszych oraz na przejawy łamania przepisów drogowych przez samych pieszych. Mundurowi odnotowali 55 naruszeń przepisów prawa. W większości były to przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych przez kierujących. Natomiast piesi, będący niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, najczęściej łamali przepisy nie stosując się do sygnalizacji świetlnej.