Wiadomości

Zakończenie konkursu na najem lokalu gastronomicznego w częstochowskiej komendzie

Data publikacji 08.01.2019

Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik informuje, iż zamknięty został konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, przy ul. Popiełuszki 5.

Termin składania ofert upłyną w dniu 07.01.2019 r. o godz. 12.00.

Otwarcie Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną nastąpiło w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Częstochowie ul. Popiełuszki 5 w dniu 07.01.2019 r. o godzinie 12.30 w pokoju nr 312.

Została złożona jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w regulaminie.