Wiadomości

Konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

Data publikacji 04.12.2018

Komendant Miejski Policji w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5. Wizja lokalna pomieszczeń odbędzie się w dniach od 10 do 14 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

Częstochowa  dn. 03 grudzień  2018

 

OGŁOSZENIE

 

            Komendant Miejski Policji ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku  Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5.

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną dotyczy pomieszczeń o powierzchni 330,18 m².

            Wizja lokalna pomieszczeń odbędzie się w dniach od 10 do 14 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w budynku Komendy Miejskiej Policji  w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5.

            Stawka wywoławcza czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od wynajmującego i wynosi  4,00  zł/m2 .

* do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek od nieruchomości i gruntu (zgodnie z zajmowaną powierzchnią), podatek za trwały zarząd (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), 23% podatku VAT.

            Otwarcie Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną jest jawne i odbędzie się w  Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5 w dniu 7 stycznia 2019 r. o godzinie 12.30 w pokoju nr A 312.

            Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym dzień otwarcia ofert  jest pierwszym dniem związania ofertą.

            W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.u.  z  2017 r.  poz. 1579)

            Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, e-mail: finanse@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Pliki do pobrania