Przeszło 5 tys. zgłoszeń przy pomocy KMZB - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Przeszło 5 tys. zgłoszeń przy pomocy KMZB

Data publikacji 12.07.2018

Częstochowscy policjanci już od blisko dwóch lat odbierają zgłoszenia wpływające dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Zgłoszenia, które docierają do policjantów, dotyczą głównie przekroczeń dopuszczalnej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i nieprawidłowego parkowania. Na terenie Częstochowy i powiatu od 14 września 2016 roku do dzisiaj mieszkańcy nanieśli przeszło 5 tys. zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której każdy może podzielić się z policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Weryfikowane przez Policję jest każde zagrożenie naniesione na mapę, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Należy jednak pamiętać, że w katalogu dostępnych zagrożeń, oprócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również zagrożeniami, które mają, bądź mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Wśród tych zagrożeń jest kategoria „Bezdomność”, która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy.

Od 14 września 2016 roku, czyli dnia w którym aplikacja zaczęła funkcjonować, częstochowscy policjanci odnotowali 5135 zgłoszeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które wymagają interwencji policji. Blisko 40 % zaznaczonych problemów zostało potwierdzonych przez mundurowych. Nowe sygnały od obywateli pojawiają się każdego dnia.

W głównej mierze dotyczą one następujących problemów:

- przekraczanie dozwolonej prędkości – blisko 40%

- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – ponad 23%

- nieprawidłowe parkowanie – ponad 17%

PRZYPOMINAMY!

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową mapy.geoportal.gov.pl. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.