Kobieca twarz częstochowskiej Policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Kobieca twarz częstochowskiej Policji

Data publikacji 08.03.2018

Zajmują stanowiska we wszystkich pionach: prewencji, ruchu drogowego, logistyki i kryminalnym. Jedne ze względów bezpieczeństwa nie chwalą się, gdzie pracują, inne codziennie zakładają mundur, patrolują ulice, a swoją postawą kreują wizerunek całej Policji. Często łączą niełatwe obowiązki służbowe z życiem rodzinnym. Takie są kobiety w częstochowskiej policji.

Doskonale wiedzą, jak trudno jest połączyć życie rodzinne z tym zawodowym. Bycie policjantką wymaga poświęcenia, służby wypadają w weekendy, święta i w nocy. Poważne zdarzenia mobilizują do przyjazdu wszystkich funkcjonariuszy. Panie pełniące służbę w Policji nie mogą liczyć na przywileje. Tak samo jak mężczyźni zatrzymują przestępców, interweniują wobec chuliganów, dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy też patrolują ulice. Realizują w tym wszystkim swoje marzenie o służbie drugiemu człowiekowi. Zakładają mundur i udowadniają, że w tym zawodzie najważniejsze są predyspozycje, wiedza i umiejętności, a nie płeć. Kobiety obecne są we wszystkich pionach: prewencji, ruchu drogowego, służbie kryminalnej, dochodzeniowej i logistyki, pracują na stanowiskach wykonawczych lub kierują całymi jednostkami.

Kobiety w Policji to oczywiście nie tylko policjantki. Nie noszą mundurów i zajmują się logistyką wspomagającą pracę policjantów. Dbają o właściwy obieg dokumentacji, wyposażenie jednostek oraz funkcjonariuszy, zajmują się sprawami administracyjnymi, finansowymi czy kadrowymi. Choć nie widujemy ich w patrolach, to bez ich pracy właściwe funkcjonowanie komendy i komisariatów nie byłoby możliwe.


W częstochowskiej Policji, która pod względem obszaru, na którym zapewnia bezpieczeństwo, jest największą ze wszystkich jednostek w garnizonie śląskim, pracują 192 kobiety. 96 nosi policyjny mundur, a 96 jest zatrudnionych na stanowiskach cywilnych.

A oto tylko niektóre z pań, które reprezentują Komendę Miejską Policji w Częstochowie:

 

Podinsp. Mariola Biskup – Komendant Komisariatu Policji I w Częstochowie.

Kieruje największym komisariatem w garnizonie częstochowskim, który swoim zasięgiem obejmuje ścisłe centrum miasta. Jednostka ta realizuje najwięcej spraw kryminalnych, zatrzymań przestępców i interwencji. Pani komendant dowodzi pracą przeszło 80 funkcjonariuszy. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej, od początku związanej z Częstochową, zajmowała już kilka stanowisk kierowniczych - od kierownika referatu konwojowego, przez zastępcę, a następnie naczelnika wydziału prewencji, aż do obecnie pełnionej funkcji komendanta komisariatu, na której realizuje się już od blisko 2 lat.

 

Nadkom. Grażyna Dudek – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Z częstochowską drogówką związana jest od blisko 22 lat. Początkowo jako pracownik cywilny, a później policjantka, zajmując się głównie dochodzeniami w sprawie wypadków drogowych i organizacją służby. W swojej karierze zawodowej białą policyjną czapkę odłożyła tylko chwilowo, na 3 miesiące, kiedy to pełniła obowiązki kierownika referatu kryminalnego w komisariacie V. Do swojego macierzystego wydziału wróciła w grudniu 2016 roku. Od tamtej pory dowodzi grupą przeszło 80 policjantów, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na drodze.

 

Nadkom. Ewa Tronina – Zastępca Komendanta Komisariatu VI w Częstochowie.

Swoją karierę w szeregach Policji rozpoczynała w garnizonie gliwickim. Od początku związana była ze służbą kryminalną. Do częstochowskiej jednostki przeniosła się blisko 14 lat temu. Służyła w komisariacie I, później IV i III. W tym ostatnim kierowała wydziałem kryminalnym. Na początku 2015 roku została natomiast naczelnikiem największego z częstochowskich wydziałów kryminalnych - w komendzie miejskiej. Dwa lata później objęła kolejne stanowisko kierownicze, tym razem zastępcy komendanta komisariatu VI. Jest to trzecia co do wielkości jednostka terenowa w Częstochowie.

 

Kom. Sylwia Wypart – Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Jej pierwszą jednostką, z którą związała się na blisko 12 lat, była Komenda Miejska Policji w Katowicach. Od początku najlepiej czuła się w pionie kryminalnym. Przenosząc się do Częstochowy, trafiła początkowo do komisariatu III, później realizowała się już na stanowiskach kierowniczych, między innymi w referacie kryminalnym w komisariacie w Koniecpolu, a od blisko 3 lat jako zastępca naczelnika wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu w komendzie miejskiej. W swojej pracy koordynuje sprawy dotyczące głównie kradzieży, przywłaszczeń i oszustw, ale też poszukiwań nieletnich.

 

Podkom. Agata Matysiakiewicz – Koordynator Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Od początku służby związana z garnizonem częstochowskim. Początkowo, przez 11 lat realizowała się zawodowo w pionie kryminalnym, zajmując się głównie przestępczością gospodarczą. Kilka lat temu zmieniła wydział, obejmując stanowisko oficera dyscyplinarnego w zespole kadr i szkolenia. Do jej obowiązków należało wtedy między innymi wyjaśnianie spraw dotyczących przewinień funkcjonariuszy. Od blisko 2 lat kieruje natomiast częstochowskimi kadrami, czuwając nad sprawami związanymi z zatrudnieniem blisko 950 policjantów i pracowników cywilnych. Koordynuje każdy ruch kadrowy w jednostce.

 

Barbara Tamioła – starszy referent w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Odpowiada za prawidłową pracę sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. Do jej zadań należy głównie obsługa firmowej poczty, w szczególności tej elektronicznej, redagowanie pism, koordynowanie i prowadzenie terminarza spotkań, zadań i wyjazdów służbowych szefa częstochowskiego garnizonu Policji. Każdego dnia odbiera po kilkadziesiąt telefonów. Aby objąć aktualne stanowisko, musiała wykazać się szeroką wiedzą z zakresu pracy kancelaryjnej i przepisów dotyczących służby cywilnej. W konkursie tym pokonała kilkunastu innych kandydatów. Przed rozpoczęciem kariery zawodowej w częstochowskiej komendzie, zatrudniona była w sektorze bankowym.