Debata społeczna we Mstowie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Debata społeczna we Mstowie

Data publikacji 08.03.2017

Na początku marca we Mstowie odbyła się debata społeczna w ramach cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". W spotkaniu uczestniczyli kom. Przemysław Mazurkiewicz pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach, dzielnicowi Komisariatu Policji w Kłomnicach, wójt gminy Mstów, radni gminy Mstów oraz sołtysi z miejscowości na terenie gminy Mstów.

Celem debaty było określenie potrzeb związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez Policję. Przeprowadzona debata pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb społecznych, związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa w lokalnej społeczności oraz określenie sposobów rozwiązania zdiagnozowanych problemów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. W debacie szczególnie zwrócono uwagę na rolę dzielnicowego w podejmowaniu działań zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, a także na szybkie przeciwdziałanie zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  • Debata we Mstowie. Prelekcja ko. Mazurkiewicza.
  • Debata we Mstowie. Prelekcja ko. Mazurkiewicza.
  • Debata we Mstowie. Prelekcja ko. Mazurkiewicza.