Wiadomości

Listy gratulacyjne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 18.01.2017

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn wręczył policjantom listy gratulacyjne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Minister podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w ubiegłoroczne zabezpieczenia szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej w Częstochowie odbyła się uroczysta zbiórka na której wręczone zostały wyróżnienia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka za wzorową pracę, fachowość i zaangażowanie podczas warszawskiego szczytu NATO i wizyty Ojca Świętego w Krakowie. Listy gratulacyjne wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn. W uroczystości wziął również udział Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Mariusz Mokras oraz kadra kierownicza komendy i pracownicy cywilni. Łącznie podziękowania trafiły do 214 częstochowskich mundurowych.

 • Uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
 • Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.