Plan działań priorytetowych dzielnicowych - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Twój dzielnicowy

Plan działań priorytetowych dzielnicowych

Obowiązuje od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

KP I CZĘSTOCHOWA

LP.

Stopień imię i nazwisko

Numer rejonu

 

Temat działania planu priorytetowego

(ze wskazaniem miejsca realizacji)

1

sierż. szt. Aleksander Zasada

1

Eliminacja zjawiska nieprawidłowego parkowania w rejonie ul. Zimorowicza.

2

st. sierż. Artur Perczak

2

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Kilińskiego 2,4,6 i Al. NMP 36/38 poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu.

3

asp. Marcin Gałwa

3

Poprawa bezpieczeństwa osób w rejonie ul. Partyzantów 1 poprzez ograniczenie dewastacji i niszczenia mienia.

4

mł.asp. Paweł Barwaniec

4

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Stryjeńskiej 3 poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu i żebractwa.

5

asp. szt. Janusz Witczyk

5

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Barbary 32 poprzez ograniczenie nieprawidłowego parkowania i jazdy pojazdami wzdłuż po chodniku.

6

st. asp. Dariusz Stasiak

6

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Al. NMP 21/23 poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu.

7

sierż. szt. Michał Tyras

7

Ograniczenie zjawiska nieprawidłowego parkowania oraz przekraczania prędkości w rejonie ul. Filomatów.

8

st. sierż. Marcin Ślęzak

8

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Pułaskiego 10 poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu.

9

sierż. szt. Dawid Kozioł

9

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Słowackiego 4 poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu.

10

mł. asp. Marcin Purgal

10

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Zana 7, 9 poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu.

11

mł. asp. Paweł Wierzganowski

11

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Tuwima poprzez ograniczenie popełniania wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu.

12

st. sierż. Artur Jawura

12

Ograniczenie zjawiska przekraczania prędkości w rejonie ul. Szkoły Podstawowej numer 37 ul. Wielkoborska 54

13

st. asp. Jarosław Kasprzyk

13

Zabezpieczenie budynku stacji PKP Gnaszyn ul. Przejazdowa w celu ograniczenia dewastacji mienia i grupowania się osób nieletnich

KP II CZĘSTOCHOWA

1

st. sierż.

Łukasz Frydrych

14

Ograniczenie grupowania się osób spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie ul. Botanicznej 25 i 27 w Częstochowie.

2

mł. asp.

Piotr Sadowski

15

Ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Powstańców Śląskich 9 oraz ul. Niepodległości 37 w Częstochowie (nieprawidłowe parkowanie) poprzez zwiększenie miejsc parkingowych oraz poprawę infrastruktury drogowej we wskazanych rejonach”.

3

sierż. sztab.

Damian Zieliński

16

Ograniczenie grupowania się osób, w tym nieletnich oraz bezdomnych przy Al. Niepodległości 21 w Częstochowie.

4

asp. sztab.

Ireneusz Zagórski

17

Ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Bardowskiego 33A i 33B spowodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie placu zabaw dla dzieci poprzez zwiększenie miejsc parkingowych oraz ograniczenia nieprawidłowego parkowania”.

5

sierż. sztab.

Jarosław Ptak

18

Ograniczenie parkowania pojazdów przy ul. Sabinowskiej 92 w Częstochowie w miejscach niedozwolonych co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji.

6

st. asp. Przemysław Dominowski

19

Ograniczenie grupowania się osób naruszających porządek prawny, spożywających alkohol w rejonie ul. Ułańskiej 5/7 w Częstochowie.

7

st. sierż. Marcin Krystek

20

Ograniczenie niszczenia mienia oraz kradzieży, kradzieży z włamaniem na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Bór 201 w Częstochowie.

8

sierż. sztab.

Norbert Błachowicz

21

Utworzenie przejścia dla pieszych z oznakowaniem poziomym oraz pionowym w rejonie ul. Kopalnianej, które poprawi bezpieczeństwo oraz ułatwi pieszym swobodne przejście przez skrzyżowanie z ul. Leśną w Częstochowie”.

9

mł.asp.

Paweł Leśkiewicz

22

Ograniczenie grupowania się osób nieletnich na terenie pustostanu przy ul. Zamiejskiej 18 w Częstochowie.

KP III CZĘSTOCHOWA

1

asp. szt.  Krzysztof  Badora

23

Ograniczenie zagrożenia związanego z parkowaniem pojazdów w miejscu objętym zakazem zatrzymywania się i postoju przy ul. Księżycowej 5 w Częstochowie.

2

 asp. szt.  Joanna Czerwińska - Słabik

 

24

Ograniczenie spożywania alkoholu oraz popełniania szeregu wykroczeń szczególnie uciążliwych na terenie placu zabaw położonego pomiędzy ul. Kiedrzyńską 128, Kiedrzyńską 130 w Częstochowie.

3

asp. szt.  Wojciech Sobczak

 

25

Wyeliminowanie gromadzenia się osób w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Armii Krajowej 64.

4

sierż szt. Katarzyna Iwańska

26

Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu na terenie przyległym do osiedli mieszkaniowych w Częstochowie przy ul. Nałkowskiej 3.

5

asp. Dawid Radecki  

27

Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu na terenie przyległym do osiedli mieszkaniowych w Częstochowie przy ul. PCK 14 i PCK 21.

6

asp. szt.  Robert Kaleta

28

Wyeliminowanie zjawiska przechodzenia przez jezdnię w Częstochowie ul. Dekabrystów w miejscach niedozwolonych.

 

7

asp. szt.  Arkadiusz Wróbel

29

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie oraz spożywania alkoholu w rejonie ul. Sowińskiego 2/4, 6, 1/7.

8

mł. asp. Michał Nowakowski

30

Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz popełniania szeregu wykroczeń uciążliwych społecznie w Częstochowie przy Pasażu Staszica.

9

mł. asp. Michał Wieleba

31

Wyeliminowanie zjawiska popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych , spożywania alkoholu na terenie skweru przy ul. Odrodzenia 1 w Częstochowie.

10

asp. szt. Bartosz Parkitny

32

Ograniczenie gromadzenia się osób w rejonie pustostanu przy skrzyżowaniu ul. Wręczyckiej z ul. Lubelską w Częstochowie.

11

asp. szt.  Paweł Musiał

33

Ograniczenie spożywania alkoholu, gromadzenia się osób w rejonie sklepu przy ul. Worcella 28 w Częstochowie.

KP IV CZĘSTOCHOWA

1

st. asp. Konrad Żaczek

34

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepów monopolowo – spożywczych przy ul. Krakowskiej w Częstochowie

2

asp. sztab. Michał Górski

35

 

3

mł. asp. Artur Jagusiak

36

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie ul. Piłsudskiego 31 w Częstochowie

4

mł. asp. Edyta Cupiał

37

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie SP 12 ul. Warszawska 31 w Częstochowie

5

asp. Mariusz Tomza

38

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie ul. Nadrzecznej 46/48 w Częstochowie

6

mł. asp. Gabriel Pisula

39

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie blokowisk przy ul. Wilsona 6/10/12

7

asp. szt. Grzegorz Gidziela

40

Ograniczenie lub wyeliminowanie zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie rzeki Kucelinka na terenie dzielnicy Zawodzie w Częstochowie

8

asp. szt. Sławomir Zwolski

41

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepów monopolowo – spożywczych ul. Orlik – Ruckemanna – Marysia w Częstochowie

9

mł. asp. Sebastian Kaczmarzyk

42

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepów monopolowo – spożywczych ul. Mirowska a Filtrowa w Częstochowie

10

mł. asp. Paweł Włodarek

43

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepów monopolowo – spożywczych ul. Cmentarna w Częstochowie

11

asp. Mariusz Waldon

44

Ograniczenie lub wyeliminowanie problematyki spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepów monopolowo – spożywczych ul. Mielczarskiego 27 w Częstochowie

KP V CZĘSTOCHOWA

1

asp. szt. Adam Cichoń

45

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu i grupowania się osób w rejonie sklepu przy ul. Kutrzeby 32 w Częstochowie.

2

asp. szt. Krzysztof Karkowski

46

Ograniczenie zagrożenia zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych użytkowników dróg w rejonie ul. Brata Alberta na odcinku od ul. Sojczyńskiego do ul. Makuszyńskiego.

3

asp. szt. Grzegorz Stępień

47

Wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie placówek handlowych przy ul. Witosa 1 A-B w Częstochowie.

4

mł.asp. Elżbieta Winek

48

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie placówek handlowych ul. Gombrowicza 5 w Częstochowie.

5

sierż. szt. Ewelina Orłowska

49

Maksymalne zminimalizowanie zjawiska spożywania alkoholu przy deptaku i ciągu sklepów przy ul. Iwaszkiewicza 11 w Częstochowie.

6

asp. Przemysław Kołomycew

50

Wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie spożywania alkoholu na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 30 w Częstochowie przy ul. Ludowej 58.

7

mł.asp. Artur Kozak

51

Wyeliminowanie lub ograniczenie grupowania się młodzieży oraz osób spożywających alkohol w rejonie ul. Hubermana 7 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 24 – rejon boiska szkolnego.

8

mł.asp. Stanisław Trajdos

52

Maksymalne zminimalizowanie grupowania się młodzieży oraz osób nieletnich w rejonie Skate Park i boiska mieszczących się na Promenadzie im. Cz. Niemena.

9

asp. Artur Bojanowski

53

Ograniczenie lub wyeliminowanie grupowania się osób oraz spożywania alkoholu przy sklepie ul. Połaniecka 97 w Częstochowie.

 

KP VI CZĘSTOCHOWA

1

mł. asp. Łukasz Dymek

54

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Jastrzębiej 11 w Częstochowie.

2

mł. asp. Rafał Prysak

55

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy Al. Pokoju 8 w Częstochowie.

3

mł. asp. Kamil Dzioba

56

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloku przy ul. Mireckiego 22 w Częstochowie.

4

asp. szt. Sławomir Walaszczyk

57

Przeprowadzenie 50 rozmów z osobami starszymi w rejonie służbowym, na temat przestępstw popełnianych metodami „NA WNUCZKA, POLICJANTA, POD LEGENDĄ”.

5

asp. szt. Marek Minkina

58

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloków przy ul. Limanowskiego 78 a 80 w Częstochowie.

6

asp. szt. Dariusz Gaborski

59

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloku przy ul. Barlickiego 2.

7

asp. szt. Tomasz Majchrzak

60

Ograniczenie spożywania alkoholu oraz niszczenia mienia w rejonie bloku przy ul. Wierzbowej 26 w Częstochowie.

8

asp. Mariusz Cierpiał

61

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloków i sklepu przy ul. Bohaterów Katynia 25 i 25a w Częstochowie.

9

mł. asp. Tomasz Chaliński

62

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Bohaterów Katynia 80 w Częstochowie.

10

st. asp. Robert Łapucha

63

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie sklepów przy ul. Lipowej 44-46 w Częstochowie.

11

sierż. szt. Mariusz Zyskowski

64

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloków przy ul. Sportowej 68 i 70/72 w Częstochowie.

KP BLACHOWNIA

1

mł. asp. Zbigniew Drab

65

Wyeliminowanie wykroczeń niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt z art 77 KW w rejonie ul. Zielonej, Długiej i Ogrodowej w Łojkach.

2

asp. szt. Tomasz Sypuła

66

Eliminacja zagrożeń związanych z pożarami kompleksów leśnych w gminie Blachownia.

3

mł. asp. Adrian Szewczyk

67

Przeciwdziałanie włamaniom do budynków prywatnych oraz placówek handlowych

4

st. asp. Tomasz Mańczyk

68

Zmniejszenie ilości podpaleń lasów oraz nieużytków rolnych

KP KŁOMNICE

1

asp. szt. Grzegorz Kuban

69

Wyeliminowanie spożywania alkoholu w okolicach Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Sądowej w Kłomnicach.

2

sierż. szt. Andrzej Bogucki

70

Wyeliminowanie popełniania wykroczeń zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu na terenie placu zabaw i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie przy ul. Głównej

3

asp. szt. Robert Bugaj

71

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie ul. Wolności 178 w Rędzinach.

 

 

4

mł. asp. Marcin Oberski

72

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie m. Konin ul. Kielecka okolice Szkoły Podstawowej oraz budynku OSP.

5

asp. Paweł Kuban

73

Wyeliminowanie procederu grupowania się osób dokonujących niszczenia mienia w rejonie parku Mstów Plac Mickiewicza.

 

6

mł. asp. Bogumił Trejtowicz

74

Wyeliminowanie procederu grupowania się młodzieży dokonującej niszczenia placu zabaw w m. Kuśmierki 13.

7

mł. asp. Wojciech Kula

75

Ograniczenie zjawiska przekraczania prędkości przez osoby poruszające się quadami i motorami dokonujące niszczenia mienia (pól i upraw) w m. Kolonia Wierzchowisko ul. Pogodna.

8

mł. asp. Beata Żmuda

76

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej, Częstochowskiej i Rumiankowej w Cykarzewie Północnym poprzez ograniczenie zdarzeń drogowych w postaci kolizji i wypadków

9

asp. szt. Mirosław Nowak

77

Ograniczenie zjawiska zaśmiecania placu zabaw i terenu przyległego w rejonie m. Lgota Mała ul. Główna, gm. Kruszyna.

KP KONIECPOL

1

asp. Wiesław Wypart

78

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania przez kierujących pojazdami w m. Koniecpol ul. Rynek.

2

st. asp. Adam Niepsuj

79

Ograniczenie poruszania się w terenie niezabudowanym bez widocznych elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego co może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia tych osób, a także zagrożenie w ruchu drogowym na drodze Koniecpol – Załęże.

3

asp. Piotr Zygmunt

80

Ograniczenie spożywania alkoholu w m. Koniecpol ul. Robotnicza 10, 10a.

4

st. sierż. Ewelina Grabowska

81

Ograniczenie niestosowania się do przepisów ruchu drogowego – nieprawidłowego parkowania w m. Lelów ul. Koniecpolska

5

asp. Robert Ślęzak

82

Dążenie do ograniczenia zagrożenia porzucania śmieci na terenach leśnych i nieużytkach w rejonie m. Nakło.

6

mł. asp. Piotr Bladziak

83

Dążenie do ograniczenia zagrożenia spożywania alkoholu w m. Przyrów ul. Lelowska.

7

mł. asp. Krzysztof Łuszczek

84

Dążenie do ograniczenia zagrożenia spożywania alkoholu w m. Olbrachcie.

KP POCZESNA

1

mł. asp. Robert Miętkiewicz

85

Ograniczenie popełniania przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Centrum Handlowego w miejscowości Nowa Wieś ul. Krakowska

2

asp. sztab. Jerzy Puszczewicz

86

Ograniczenie dewastacji urządzeń użyteczności publicznej t.j:

altan sołeckich, placów fitness w m. Starcza ul. Szkolna, Targowa; m. Klepaczka ul. Topolowa.

3

asp. sztab. Robert Skorek

87

Wytyczenie i realizacja przejścia dla pieszych w m. Huta Stara ul. Główna 26, gm. Poczesna.

4

sierż. sztab. Kamil Wojtasik

88

Ograniczenie popełnianych wykroczeń uciążliwych i włamań do domów w miejscowości Romanów gm. Kamienica Polska.

KP OLSZTYN

1

mł. asp. Robert Frączyk

89

Ograniczenie lub dążenie do zminimalizowania zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów w m. Olsztyn rejon Pl. Piłsudskiego (rynek) oraz ulice przyległe.

2

asp. sztab. Andrzej Foltyn

90

Ograniczenie i przeciwdziałanie zdarzeniom dotyczącym naruszania porządku prawnego, spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego przez gromadzącą się młodzież w m. Lusławice, gm. Janów.

3

mł. asp. Mirosław Popiół

91

Przeciwdziałanie zdarzeniom naruszenia porządku prawnego poprzez poprawę infrastruktury drogowej, inicjowanie władz samorządowych pod kątem założenia oświetlenia ulicznego w m. Janów rejon osiedla „ulic kwiatowych”.