Plan działań priorytetowych dzielnicowych - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Twój dzielnicowy

Plan działań priorytetowych dzielnicowych

Obowiązuje od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

 

KP I CZĘSTOCHOWA

LP.

Stopień imię i nazwisko

Numer rejonu

 

Temat działania planu priorytetowego

(ze wskazaniem miejsca realizacji)

1

sierż.szt. Aleksander ZASADA

1

Zapewnienie bezpieczeństwa i eliminacja zjawisk negatywnych w rejonie Biznes Centrum – Wały Dwernickiego

2

st.sierż. Artur PERCZAK

2

Ograniczenie popełnianiu wykroczeń w rejonie

ul. Kilińskiego 14-16

3

asp. Marcin GAŁWA

3

Wyeliminowanie niepożądanych zjawisk w rejonie stacji paliw BP Bławatek Al. Jana Pawła II 103/109

4

mł.asp. Paweł BARWANIEC

4

Ograniczenie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Szymanowskiego 3 i 3a

5

asp. szt. Janusz WITCZYK

5

Eliminacja zjawisk żebractwa i bezdomności w rejonie Jasnej Góry przy ul. Klasztornej

6

st.asp. Dariusz STASIAK

6

Ograniczenie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Al. Wolności 2/4

7

mł.asp..Tomasz KUTER

7

Wyeliminowanie popełnianie aktów wandalizmu w rejonie Dworca PKP Stradom ul. Pułaskiego 100/120

8

st. sierż. Marcin ŚLĘZAK

8

Ograniczenie popełniania wykroczeń w rejonie ulicy Wasowskiego 4.

9

sierż.szt.. Dawid KOZIOŁ

9

Ograniczenie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Dunikowskiego 12

10

mł.asp. Marcin PURGAL

10

Uświadamianie seniorów o zagrożeniach związanych z kradzieżami i oszustwami na tzw legendę w podległy rejonie służbowym w dzielnicy Trzech Wieszczów

11

mł.asp.Paweł WIERZGANOWSKI

11

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie Placu Pamięci Narodowej ul. Nowowiejskiego

12

mł.asp. Daniel ZYCH

12

Zapewnienie bezpieczeństwa osób w Parku Lisiniec

13

st.asp. Jarosław KASPRZYK

13

Ograniczenie niszczenia mienia szkolnego SP 46 ul. Szamotowa 8

KP II CZĘSTOCHOWA

1

st. sierż. Łukasz FRYDRYCH

14

„ Nieprawidłowe parkowanie samochodów osobowych w pasie drogi wewnętrznej pomiędzy Al. Niepodległości a ul. Botaniczna co skutkuje utrudnieniem w ruchu kołowym i pieszym oraz niszczeniem zieleni.”

2

mł. asp. Piotr SADOWSKI

15

„Grupowanie się osób w tym nieletnich w rejonie klatek schodowych wieżowców przy ul. Powstańców Śląskich nr 8,10,12 , które spożywają alkohol zakłócają ład i porządek publiczny, jak również dewastują mienie”

3

sierż.sztab. Damian ZIELIŃSKI

16

„ Grupowanie się osób w rejonie skrzyżowania ul. Bór , Niedługa oraz al. Niepodległości osób spożywających alkohol i zaśmiecających miejsce publiczne.

4

asp. sztab. Ireneusz ZAGÓRSKI

17

„Nieprawidłowe parkowanie na chodniku w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Szczytowej 23 w Częstochowie”.

5

asp. sztab. Jacek ZYCH

18

„Przeciwdziałanie oszustwom popełnianym na szkodę osób starszych i samotnych w dzielnicy Stradom. Zacisze”.”

6

st. asp. Przemysław DOMINOWSKI

19

„Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zakłócenia ładu i porządku w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Piastowskiej 91 w Częstochowie w godzinach popołudniowych i wieczornych co wiążę się z spadkiem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy”.

7

st.sierż. Dawid SPACZYŃSKI

20

„ Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych w rejonie ul. Żyznej , Poselskiej oraz ul. Wypalanki podczas trwania niedzielnej giełdy samochodowej”.

8

sierż. sztab. Norbert BŁACHOWICZ

21

„Gromadzenie się osób w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 144 w godzinach wieczornych , które zakłócają ład i porządek oraz spokój mieszkańcom bloku”.

9

mł.asp. Paweł LEŚKIEWICZ

22

„ Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w obrębie skrzyżowania ul. Przejazdowej , Kolorowej i Marynarskiej w Częstochowie”.

KP III CZĘSTOCHOWA

1

asp.szt. Krzysztof BADORA

23

Wyeliminowanie gromadzenia się osób w rejonie bloku przy ul. Księżycowej 11 w Częstochowie. Spotkaniom takim towarzyszy spożywanie alkoholu, a w jego następstwie dochodzi do szeregu wykroczeń.

2

asp.szt. Joanna CZERWIŃSKA-SŁABIK

24

Wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych do tego nie wyznaczonych w myśl art 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych do tego nie wyznaczonych przy placówkach handlowych ul. Zapolskiej 9.

3

asp.szt. Wojciech SOBCZAK

25

Wyeliminowanie gromadzenia się osób policyjnie podejrzanych co doprowadzi do ogólnej poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz przechodniów. Rejon sklepu spożywczego ''BAX'' przy ul. Armii Krajowej 64 w Częstochowie.

4

sierż szt. Katarzyna IWAŃSKA

26

Wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych do tego nie wyznaczonych w myśl art 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych do tego nie wyznaczonych przy placówkach handlowych ul. Dekabrystów 33.

5

asp. Dawid RADECKI

27

Wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu oraz zakłóceń porządku publicznego w miejscach zabronionych w celu przywrócenia ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych i wieczornych przy ul. Obrońców Westerplatte 7-9 oraz 35 w szczególności w okolicach placów zabaw oraz skwerów znajdujących się w tym rejonie.

6

asp.szt. Robert KALETA

28

Wyeliminowanie zjawiska przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych art 97 Kodeksu Wykroczeń. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię ul. Dekabrystów w Częstochowie.

7

asp.szt. Arkadiusz WRÓBEL

29

Wyeliminowanie przypadków włamań i podpaleń altan znajdujących się na terenie ROD. Kradzieże z włamaniem do altan oraz podpalanie altan na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Al. Jana Pawła III 84.

8

mł.asp. Michał NOWAKOWSKI

30

Wyeliminowanie zjawiska awanturujących się osób bezdomnych przy Ogrzewalni dla osób bezdomnych ul. Sikorskiego 78A

9

mł.asp. Michał WIELEBA

31

Wyeliminowanie przypadków włamań i podpaleń altan znajdujących się na terenie ROD. Kradzieże z włamaniem do altan oraz podpalanie altan na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Gminna 60

10

asp.szt. Bartosz PARKITNY

32

Wyeliminowanie aktów wandalizmu i wykroczeń szczególnie uciążliwych . Akty wandalizmu i wykroczenia szczególnie uciążliwe w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej 117.

11

asp.szt. Paweł MUSIAŁ

33

Wyeliminowanie gromadzenia się osób w rejonie sklepu "Żabka" przy ul. Worcella 28 w Częstochowie. Spotkaniom takim towarzyszy spożywanie alkoholu, a w jego następstwie dochodzi do szeregu wykroczeń.

KP IV CZĘSTOCHOWA

1

st.asp. Konrad Żaczek

34

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem, zakłócenia ładu i porządku publicznego Cz-wa, ul. Krakowska 43

2

Asp.sztab. Michał Górski

35

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem Cz-wa,ul. Krakowska 67/69

3

mł.asp. Artur Jagusiak

36

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem , zakłócenia ładu i porządku publicznego

Cz-wa,ul. Katedralna 4 okolice sklepu Żabka

4

mł.asp. Edyta Cupiał

37

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem , gromadzenie się nieletnich zagrożonych demoralizacją w godz. 17:00-22:00 do piątku do niedzieli

Cz-wa,ul. Warszawska 31 SP 12

5

Asp. Mariusz Tomza

38

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem , zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności Cz-wa,ul. Mostowa 17

6

mł.asp. Gabriel Pisula

39

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem , zakłócenia ładu i porządku publicznego

Cz-wa,ul. Garibaldiego 16

7

Asp.sztab. Grzegorz Gidziela

40

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem , zakłócenia ładu i porządku publicznego

Cz-wa,ul. Legionów 23 teren przy Gimnazjum nr.17

8

Asp.sztab. Sławomir Zwolski

41

Wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym na drodze publicznej t.j. zjawisko ,, driftowania'' , kierowanie pojazdami mechanicznymi bez uprawnień

Cz-wa, ul. Orlik – Rockemanna a ul. Olsztyńska teren przylegający do stadionu żużlowego CKM Włókniarz

9

mł.asp. Sebastian Kaczmarzyk

42

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem , zakłócenia ładu i porządku publicznego Cz-wa,ul.Mirow3ska 56 rejon sklepu Społem

10

mł.asp. Paweł Włodarek

43

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów mechanicznych na ścieżce rowerowej oraz chodniku w Cz-wie przy ul. Warszawskiej na odcinku od nr 142 do nr 152

11

st.asp. Mariusz Waldon

44

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem ,gromadzenie się nieletnich zagrożonych demoralizacją Cz-wa,ul. Ogrodowa 66 teren przyległy doi SP 35

KP V CZĘSTOCHOWA

1

asp. sztab. Adam Cichoń

45

Grupowanie się młodzieży zakłócających ład i porządek w rejonie klatek schodowych i ciągów piwnicznych ul. Michałowskiego 20 i 28 w Częstochowie.

2

asp. sztab. Krzysztof Karkowski

46

Zagrożenie występowania zdarzeń drogowych z udziałem Niechronionych Użytkowników Dróg w rejonie ul. B. Alberta na odcinku od ul. Sojczyńskiego do ul. Makuszyńskiego w Częstochowie.

3

asp. sztab. Grzegorz Stępień

47

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj: w rejonie placówek handlowych mieszczących się przy ul. Witosa 1a i 1b w Częstochowie.

4

mł. asp Elżbieta Winek

48

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie placówek handlowych ul. Gombrowicza 5 w Częstochowie.

5

sierż. sztab. Ewelina Orłowska

49

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj: przy deptaku i ciągu sklepów ul. Iwaszkiewicza 11 w Częstochowie.

6

asp. Przemysław Kołomycew

50

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ul. Ludowa 58 w Częstochowie. (kontynuacja II półrocze 2017)

7

mł. asp. Artur Bojanowski

51

Parkowanie na ul. Kontkiewicza, Norwida i Ossolińskiego w Częstochowie nieużytkowanych, porzuconych pojazdów zajmujących miejsca parkingowe .

8

mł. asp. Stanisław Trajdos

52

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przy boisku ul. F. Nila 6, a 8 w Częstochowie.

9

asp. Artur Bojanowski

53

Zakłócenia ładu i porządku, spożywanie alkoholu w rejonie przyległym do sklepu "MINI- DELIKATESY" P.H.U ''EDIKAR'' ul. Połaniecka 93 w Częstochowie.

KP VI CZĘSTOCHOWA

1

mł.asp. Łukasz Dymek

54

Prowadzenie rozmów z osobami starszymi w rejonie służbowym w celu uświadomienia ich odnośnie popełnianych przestępstw kradzieży pod tzw.”LEGENDĄ” oraz oszustw popełnianych na szkodę osób starszych na tzw.”WNUCZKA, POLICJANTA' itp. oraz zachowanie się w przypadku ewentualnego zaistnienia takich zdarzeń.

2

mł.asp. Rafał Prysak

55

Ograniczenie wykroczeń popełnianych przez pieszych przechodzących przez jezdnię i torowisko na odcinku ul. Aleja Pokoju od ul. Wojska Polskiego do ul. Łukasińskiego.

3

mł.asp. Kamil Dzioba

56

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ul. Żarecka 42. Właściciele pojazdów parkują swoje pojazdy w miejscach obowiązywania znaku B-35 zakaz postoju oraz znaku B-36 zakaz zatrzymywania i postoju co uniemożliwia dojazd dla służb ratunkowych.

4

asp.szt. Sławomir Walaszczyk

57

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w klatkach schodowych bloku ul. Kuncewiczowej 8. W celu poprawy bezpieczeństwa lokatorów bloku.

5

asp.szt. Marek Minkina

58

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w rejonie placu zabaw pomiędzy blokami 47 i 49 ul. Limanowskiego.

6

asp.szt. Dariusz Gaborski

59

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w rejonie bloków ul. Wojska Polskiego 120, 120A i ul. Barlickiego 4.

7

asp.szt. Tomasz Majchrzak

60

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, gromadzenia się osób w terenie porośniętym krzakami, nieogrodzonym znajdującym się pomiędzy ul. Gajowa 7 a ul. Jagielońska 29/37.

8

asp. Mariusz Cierpiał

61

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Bohaterów Katynia. Pojazdy parkują na chodniku zmuszając pieszych do ich omijania i wchodzenia na jezdnię co stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

9

mł.asp. Tomasz Chaliński

62

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ul. Bienia 2,4,8,10. Parkowanie w miejscach niedozwolonych uniemożliwia dojazd do bloków służbom ratowniczym.

10

st.asp. Robert Łapucha

63

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w rejonie siłowni, kortu tenisowego, boiska do koszykówki i piłki nożnej usytuowanych pomiędzy blokami nr 2/10, 14/18, 22/26, i 28/32 ul. Orkana.

11

sierż.szt. Mariusz Zyskowski

64

Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w rejonie boiska przy ul. Orkana 39,41 od strony skrzyżowania ulic 11-go Listopada i Orkana.

KP BLACHOWNIA

1

mł. asp. Zbigniew Drab

65

Eliminacja zjawiska sprawowania niewłaściwej opieki nad psami w miejscowości Łojki, zwłaszcza na ulicy Zielonej oraz Długiej, eliminacja spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku w rejonie przystanku końcowego MPK w Łojkach ul. Długa.

2

asp. sztab. Tomasz Sypuła

66

Poprawa bezpieczeństwa i eliminacja wykroczeń szczególnie uciążliwych na terenie parku w Blachowni przy ulicy Sienkiewicza.

3

mł. asp. Adrian Szewczyk

67

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku – “ Używanie elementów odblaskowych zwiększa bezpieczeństwo”.

4

st. asp. Tomasz Mańczyk

68

Eliminacja nieprawidłowego parkowania pojazdów ul. Księżycowa w Konopiskach – teren przy Szkole Podstawowej w Konopiskach, oraz parkowania pojazdów ciężarowych w terenie zabudowanym w miejscach do tego nie wyznaczonych.

KP KŁOMNICE

1

asp.szt. Grzegorz

Kuban

69

Zakłócanie porządku publicznego poprzez grupowanie się młodzieży na terenie placu zabaw Tęczowa Kraina w Kłomnicach ul Parkowa w godzinach wieczornych

2

st.asp.Mariusz

Lewandowski

70

Nie sporządzony plan funkcjonariusz przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim

3

asp.szt. Robert

Bugaj

71

Wykroczenia uciążliwe, spożywanie alkoholu w rejonie zbiornika wodnego w miejscowości Rędziny ul. Stawowa

4

mł.asp. Marcin

Oberski

72

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego tj. parku w miejscowości Konin ul. Parkowa

5

asp. Paweł

Kuban

73

Korzystanie bez nadzoru ze zbiornika wodnego jako lodowiska w miejscowości Małusy Wielkie

6

mł.asp. Bogumił

Trejtowicz

74

Korzystanie bez nadzoru ze zbiornika wodnego jako lodowiska w miejscowości Zawada – kopalnia piachu.

7

mł.asp. Wojciech

Kula

75

Grupowanie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz dewastacje na terenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Wierzchowisko ul. Złota.

8

mł.asp. Beata

Żmuda

76

Kradzież drzewa z lasu w rejonie miejscowości Stary Kocin

9

asp.szt. Mirosław

Nowak

77

Zaśmiecanie terenów przystanków autobusowych oraz placu zabaw w miejscowości Widzów.

KP KONIECPOL

1

asp. Wiesław Wypart

78

Popełnianie wykroczeń w miejscowości Koniecpol na ul. Rynek w rejonie parku i sklepów z alkoholem z zwróceniem na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, jak również wykroczenia drogowe - nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ul. Rynek i ul. przyległych.

2

st. asp. Adam Niepsuj

79

Eliminowanie zjawiska kłusownictwa na zwierzynę płową poprzez zakładanie sideł co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców w miejscowości Teodorów, Kolonia Rudniki i Teresów na terenie kompleksów leśnych.

3

asp. Piotr Zygmunt

80

Popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych - spożywanie alkoholu, oraz objawy żebractwa w miejscowości Koniecpol ul. Robotnicza ( skrzyżowanie ulicy Robotniczej i ul. Ogrodowej )

4

st. sierż. Ewelina Grabowska

81

Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, którzy parkują pojazdy wzdłuż linii ciągłej w miejscowości Lelów przy ul. Pl. Partyzantów na wysokości marketu „Delikatesy Centrum”.

5

asp. Robert Ślęzak

82

Oszustwa dokonywane metodą „ na wnuczka”, „ na policjanta” jak też pod inną legendą w tym przez licznych akwizytorów, którzy wykorzystują nie świadomość osób starszych w miejscowości Biała Wielka, Gródek, Nakło , Staromieście

6

mł. asp. Piotr Bladziak

83

Popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa Przyrów ul. Rynek i ulice Przyległe

7

mł. asp. Krzysztof Łuszczek

84

Eliminacja wykroczeń uciążliwych społecznie dla społeczeństwa w rejonie miejscowości Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki.

KP POCZESNA

1

mł.asp. Robert MIetkiewicz

85

Poprawa oznakowania pionowego i poziomego na drodze i krzyżowaniu w miejscowość Młynek ul. Wiosenna, Sobuczyna ul. Szafirowa.

2

asp. sztab. Jerzy Puszczewicz

86

Poprawa oznakowania skrzyżowania znakami pionowymi i poziomymi oraz wycięcie przydrożnych krzaków i konarów drzew cw celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Starcza ul. Nadrzeczna, Zdrowa, Stawowa.

3

asp.sztab. Robert Skorek

87

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wytyczenie i realizacja przejścia dla pieszych Huta Stara ul. Głowna 26

4

sierż. sztab. Kamil Wojtasik

88

Ograniczenie popełnianych wykroczeń uciążliwych i dewastacji mienia - terenu przy ciągu handlowym Romanów 10 – wycięcie krzaków , ogrodzenie części terenu, mające na celu likwidacje sprzyjających warunków do grupowania się osób zakłócających ład i porządek publiczny.

KP OLSZTYN

1

mł.asp. Robert Frączyk

89

Ograniczenie zjawiska nieprawidlowego parkowania pojazdów w rejonnie Pl. Piłsudskiego oraz ulic przyległych w Olsztynie

2

asp. szt. Andrzej Foltyn

90

Zminimalizowanie przypadków stosowania przemocy domowej w rodzinach zamieszkałych w Zrębicach i Bukownie.

3

mł.asp. Mirosław Popiół

91

Ograniczenie i przeciwdziałania zdarzeniom naruszenia porządku prawnego w rejonie ulicy Ciemnej i Zielonej w Janowie.