Plan działań priorytetowych dzielnicowych - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Twój dzielnicowy

Plan działań priorytetowych dzielnicowych

 

Plany Priorytetowe realizowane w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

KP I CZĘSTOCHOWA

LP.

Stopień imię i nazwisko

Numer rejonu

 

Plan działania priorytetowego

(ze wskazaniem miejsca realizacji)

1

sierż. szt. Aleksander Zasada

1

Eliminowanie i ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Jasnogórskiej 38.

2

st. sierż. Artur Perczak

2

Eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa przy Al. Kościuszki 3 i ograniczenie interwencji z nimi związanych.

3

asp. Marcin Gałwa

3

Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie placówek handlowych przy ul. Jasnogórskiej 61/65

4

asp. Paweł Barwaniec

4

Eliminowanie i ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie ul. Szymanowskiego 3 i 3a.

5

asp. szt. Janusz Witczyk

5

Eliminowanie i ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie placówek handlowych ul. Kordeckiego 11/13.

6

st. asp. Dariusz Stasiak

6

Eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz ograniczenie interwencji w rejonie Al. Wolności 45.

7

sierż szt. Michał Tyras

7

Eliminowanie wykroczeń, szczególnie spożywania alkoholu oraz ograniczenie interwencji w rejonie ul. Mickiewicza 25-31.

8

sierż. szt. Marcin Ślęzak

8

Eliminowanie i ograniczenie wykroczeń niestosowania się przez kierujących pojazdami do znaku B-2 ( zakaz wjazdu) w rejonie ul. Focha 28-32.

9

sierż. szt. Dawid Kozioł

9

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych polegających na spożywaniu alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Sobieskiego 74, 76/78.

10

mł. asp. Marcin Purgal

10

Poprawa bezpieczeństwa osób zamieszkujących w rejonie ul. Krasińskiego 9 poprzez eliminowanie popełnianych wykroczeń w szczególności spożywania alkoholu.

11

mł. asp. Paweł Wierzganowski

11

Eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa oraz ograniczenie interwencji w rejonie ul. Śląskiej 2.

12

sierż. szt. Artur Jawura

12

Eliminowanie i ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w rejonie sklepu przy ul. Jadwigi 60/62.

13

asp. szt. Jarosław Kasprzyk

13

Eliminowanie i ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w rejonie boiska szkolnego przy ul. Szamotowej 8.

KP II CZĘSTOCHOWA

1

st. sierż.

Łukasz Frydrych

14

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie ul. Botanicznej 25 i 27.

2

mł. asp.

Piotr Sadowski

15

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ul. Powstańców Śląskich 12 poprzez ograniczenie spożywania alkoholu, grupowania się osób zakłócających porządek publiczny.

3

sierż. szt.

Damian Zieliński

16

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie Al. Niepodległości 27 w Częstochowie.

4

asp. szt.

Ireneusz Zagórski

17

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie przejścia dla pieszych ze znakami poziomymi i pionowymi w rejonie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Równoległą w Częstochowie.

5

sierż. szt.

Jarosław Ptak

18

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie grupowania się osób spożywających alkohol, zaśmiecających i zakłócających porządek publiczny w rejonie przystanku MPK w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 114.

6

st. asp. Przemysław Dominowski

19

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości na szkodę osób starszych metodą „na wnuczka, pod legendą”.

7

st. sierż. Marcin Krystek

20

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa działkowiczów poprzez ograniczenie niszczenia mienia, kradzieży i kradzieży z włamaniem na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Bór.

8

sierż. szt.

Norbert Błachowicz

21

Ograniczenie gromadzenia się osób spożywających alkohol na terenie Szkoły przy ul. Powstańców Warszawy. Poprawa poczucia bezpieczeństwa młodzieży oraz mieszkańców osiedla Dźbów poprzez stanowcze represjonowanie ich sprawców.

9

mł.asp.

Paweł Leśkiewicz

22

Ograniczenie grupowania się osób nieletnich w rejonie pustostanu przy ul. Turkusowej i Drucianej w Częstochowie. Przeciwdziałanie demoralizacji grupujących się nieletnich.

KP III CZĘSTOCHOWA

1

asp. szt.  Krzysztof  Badora

23

Ograniczenie zagrożenia związanego z parkowaniem pojazdów na zakazie przy ul. Gwiezdnej 10 w Częstochowie.

2

 asp. szt.  Joanna Czerwińska - Słabik

24

Wyeliminowanie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych, w tym spożywania alkoholu w rejonie Parku przy ul. Romera 13.

3

asp. szt.  Wojciech Sobczak

25

Ograniczenie lub wyeliminowanie gromadzenia się osób spożywających alkohol w rejonie placówek handlowo – usługowych przy ul. Armii Krajowej.

4

sierż szt. Katarzyna Iwańska

26

Ograniczenie bezpodstawnego przebywania bezdomnych na terenie zewnętrznym szpitala, możliwości wchodzenia na teren szpitala i dokonywania kradzieży mienia i zaśmiecania.

5

asp. Dawid Radecki  

27

Wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu oraz zakłóceń porządku publicznego przy ul. Obrońców Westerplatte 21.

6

asp. szt.  Robert Kaleta

28

Wyeliminowanie zjawiska przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych przy ul. Dekabrystów.

7

asp. szt.  Arkadiusz Wróbel

29

Ograniczenie popełniania szeregu wykroczeń na parkingach znajdujących się przy Al. Jana Pawła II oraz Okólnej 2.

8

mł. asp. Michał Nowakowski

30

Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz popełniania szeregu wykroczeń uciążliwych społecznie przy placówkach handlowych ul. Okulickiego 57.

9

mł. asp. Michał Wieleba

31

Wyeliminowanie zjawiska popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych na terenie skweru przy ul. Odrodzenia 1.

10

asp. szt. Bartosz Parkitny

32

Wyeliminowanie wykroczeń popełnianych przez osoby poruszające się pojazdami w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej 117.

11

asp. szt.  Paweł Musiał

33

Ograniczenie gromadzenia się osób w rejonie sklepu przy ul. Worcella 28 w Częstochowie.

KP IV CZĘSTOCHOWA

1

st. asp. Konrad Żaczek

34

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie pl. Jana Pawła II .

2

asp. sztab. Michał Górski

35

Wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz innych wykroczeń uciążliwych w rejonie posesji ul. Krakowska 65 i 67/69 w Częstochowie.

3

mł. asp. Artur Jagusiak

36

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ul. Katedralnej nr 4 w Częstochowie.

4

asp. Edyta Cupiał

37

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie sklepu przy ul. Warszawskiej 43 w Częstochowie.

5

asp. Mariusz Tomza

38

Wyeliminowanie lub zmniejszenie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie ul. Garncarskiej 32 w Częstochowie.

6

mł. asp. Gabriel Pisula

39

Ograniczenie spożywania alkoholu, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie sklepu przy ul. Garibaldiego 16.

7

asp. szt. Grzegorz Gidziela

40

Ograniczenie grupowania się osób spożywających alkohol, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie sklepu przy ul. Faradaya 50.

8

asp. szt. Sławomir Zwolski

41

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego osiedla „Metalurg” w rejonie ul. Orlik – Rückemanna, Marysia w Częstochowie.

9

mł. asp. Sebastian Kaczmarzyk

42

Ograniczenie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ul. Legionów 55 w Częstochowie.

10

mł. asp. Paweł Włodarek

43

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w rejonie sklepów przy ul. Cmentarnej w Częstochowie.

11

st. asp. Mariusz Waldon

44

Wyeliminowanie lub ograniczenie spożywania alkoholu, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ul. Ogrodowej 8 w Częstochowie.

KP V CZĘSTOCHOWA

1

asp. szt. Adam Cichoń

45

Ograniczenie i eliminowanie spożywania alkoholu, w rejonie pl. handlowo- usługowych przy ul. Michałowskiego 10 celem poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego we wskazanym rejonie.

2

asp. szt. Krzysztof Karkowski

46

Ograniczenie i eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie pawilonów handlowych przy ul. Sosabowskiego 11 w Częstochowie celem poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego we wskazanym rejonie.

3

asp. szt. Grzegorz Stępień

47

Ograniczenie i eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Lasku Aniołowskiego w Częstochowie.

4

mł.asp. Elżbieta Winek

48

Ograniczenie i eliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku oraz zaśmiecania klatek schodowych w bloku przy ul. Gombrowicza 15 w Częstochowie celem poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego we wskazanym rejonie.

5

mł. asp. Ewelina Orłowska

49

Ograniczenie i eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skwerku Iwaszkiewicza 8 a Wyzwolenia 7.

6

asp. Przemysław Kołomycew

50

Ograniczenie i eliminowanie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie ul. Ludowej 107 w Częstochowie

7

asp. Artur Kozak

51

Ograniczenie i eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu i grupowania się osób popełniających wykroczenia szczególnie uciążliwe w rejonie placu zabaw i klatek schodowych bloku przy ul. Ossolińskiego 11 w Częstochowie

8

asp. Stanisław Trajdos

52

Ograniczenie i eliminowanie kradzieży oraz dewastacji mienia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Częstochowie przy ul. Rolniczej 47

9

asp. Artur Bojanowski

53

Ograniczenie i eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, w rejonie boiska Szkoły Podstawowej przy ul. Połanieckiej w Częstochowie celem poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego we wskazanym rejonie.

KP VI CZĘSTOCHOWA

1

mł. asp. Łukasz Dymek

54

Realizacja profilaktyki wśród osób starszych na temat przestępstw popełnianych metodami „Na wnuczka, policjanta i pod legendą”.

2

mł. asp. Rafał Prysak

55

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloku oraz drugiej klatki schodowej przy ul. Aleja Pokoju 1.

3

mł. asp. Kamil Dzioba

56

Realizacja profilaktyki wśród osób starszych na temat przestępstw popełnianych metodami „na wnuczka, policjanta, pod legendą”.

4

asp. szt. Sławomir Walaszczyk

57

Ograniczenie spożywania alkoholu oraz aktów wandalizmu w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Prusa.

5

asp. szt. Marek Minkina

58

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie bloków przy ul. Limanowskiego 47 a 49.

6

asp. szt. Dariusz Gaborski

59

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie boiska Szkoły przy ul. Wojska Polskiego.

7

asp. szt. Tomasz Majchrzak

60

Ograniczenie przebywania osób bezdomnych na ostatnim piętrze wieżowca przy ul. Wierzbowej co jest związane z zanieczyszczeniem klatki oraz zakłócaniem ładu i porządku.

8

asp. Mariusz Cierpiał

61

Realizacja profilaktyki wśród osób starszych na temat przestępstw popełnianych metodami „na wnuczka, policjanta, pod legendą”.

9

asp. Tomasz Chaliński

62

Realizacja profilaktyki wśród osób starszych na temat przestępstw popełnianych metodami „na wnuczka, policjanta, pod legendą”.

10

st. asp. Robert Łapucha

63

Realizacja profilaktyki wśród osób starszych na temat przestępstw popełnianych metodami „na wnuczka, policjanta, pod legendą”.

11

mł. asp. Mariusz Zyskowski

64

Realizacja profilaktyki wśród osób starszych na temat przestępstw popełnianych metodami „na wnuczka, policjanta, pod legendą”.

KP BLACHOWNIA

1

asp. Zbigniew Drab

65

Wyeliminowanie w znacznym stopniu popełnianych w Łojkach w rejonie ul. Zielonej i Długiej wykroczeń, w szczególności w związku z art 77 KW.

2

asp. szt. Tomasz Sypuła

66

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Blachownia.

3

asp. Adrian Szewczyk

67

Informowanie mieszkańców o właściwym zabezpieczeniu psów i dążeniu do eliminacji przedmiotowego zagrożenia w miejscowości Aleksandria oraz Konopiska.

4

asp. szt. Tomasz Mańczyk

68

Informowanie mieszkańców o właściwym zabezpieczeniu psów i dążeniu do eliminacji w znacznym stopniu przedmiotowego zagrożenia w miejscowości Konopiska oraz Rększowice.

KP KŁOMNICE

1

asp. szt. Grzegorz Kuban

69

Wyeliminowanie parkowania samochodów na miejscu objętym zakazem zatrzymywania się w m. Kłomnice ul. Częstochowska

2

sierż. szt. Andrzej Bogucki

70

Dążenie do całkowitego wyeliminowania spożywania alkoholu oraz niszczenia mienia na terenie placu zabaw w Witkowicach skrzyżowanie ul. Głównej i Leśnej.

3

asp. szt. Robert Bugaj

71

Dążenie do całkowitego wyeliminowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w tym spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw w Rędzinach przy ul. Piaskowej.

4

mł. asp. Marcin Oberski

72

 

5

asp. Paweł Kuban

73

1. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulic Częstochowskiej i Ołowianka w m. Jaskrów poprzez ograniczenie zdarzeń drogowych.

2. Utworzenie oznakowanego przejścia dla pieszych w rejonie Przedszkola w m. Kobyłczyce.

6

mł. asp. Bogumił Trejtowicz

74

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie niszczenia mienia i spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Mokrzesz przy ul. Kościelnej.

7

mł. asp. Wojciech Kula

75

Wyeliminowanie grupowania się młodzieży i zaśmiecania rejonu przystanku autobusowego w . Radostków przy ul. Brzozowej-Częstochowskiej

8

asp. Beata Żmuda

76

Dążenie do całkowitego ograniczenia wykroczeń szczególnie uciążliwych, niszczenia upraw rolnych, niszczenia poszycia leśnego oraz płoszenia zwierzyny leśnej przez kierujących motocyklami, quadami w rejonie m. Jamno na granicy gm. Mykanów i Kruszyna.

9

asp. szt. Mirosław Nowak

77

Dążenie do całkowitego ograniczenia wykroczeń szczególnie uciążliwych, niszczenia upraw rolnych, niszczenia poszycia leśnego oraz płoszenia zwierzyny leśnej przez kierujących motocyklami, quadami w m. Kruszyna ul. Kościelna, Leśna, Cegielniana na granicy gm. Kruszyna i Mykanów.

KP KONIECPOL

1

asp. Wiesław Wypart

78

Ograniczenie niestosowania się do przepisów ruchu drogowego - nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Pułaskiego i Mickiewicza w Koniecpolu w trakcie dowozu dzieci do szkoły.

2

st. asp. Adam Niepsuj

79

Ograniczenie niestosowania się do przepisów ruchu drogowego przez niechronionych uczestników ruchu drogowego w Koniecpolu na ul. Armii Krajowej .- odcinek od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do skrzyżowania z ul. Chrząstowska.

3

asp. Piotr Zygmunt

80

Ograniczenie problemu bezpańskich psów w rejonie osiedla Robotniczego w Koniecpolu.

4

st. sierż. Ewelina Grabowska

81

Ograniczenie niestosowania się do przepisów ruchu drogowego kierujących pojazdami w miejscowości Lelów – Plac Partyzantów – bus pas.

5

asp. Robert Ślęzak

82

Popularyzacja wiedzy wśród seniorów w miejscowości Biała Wielka i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi sprzedawcami.

6

mł. asp. Piotr Bladziak

83

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania Przyrów ul. Rynek- Szkolna.

7

asp. Krzysztof Łuszczek

84

Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki.

KP POCZESNA

1

asp. Robert Miętkiewicz

85

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z przystanku.

2. Wytyczenie i budowa przejścia dla pieszych Nierada ul. Targowa.

3. Budowa odcinka chodnika od ul. Targowej do przystanku MPK.

2

asp. szt. Jerzy Puszczewicz

86

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kierujących włączających się do ruchu na DK1, Zawada ul. Długa.

2. Ograniczenie wykroczeń – parkowanie pojazdów TIR w zatoce autobusowej.

3. Zmiana infrastruktury drogowej – usytuowania przystanku lub przebudowa przystanku.

3

asp. szt. Robert Skorek

87

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w szczególności dzieci w rejonie szkoły we Wrzosowej.

2. Modernizacja i poprawa oznaczenia przejścia dla pieszych.

3. Techniczne spowolnienie ruchu drogowego w rejonie szkoły.

4

sierż. szt. Kamil Wojtasik

88

1. Poprawa poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z GOKSiR w Kamienicy Polskiej – poprawa zabezpieczenia technicznego, modernizacja instalacji monitoringu (poprawa jakości, wydłużenie czasu rejestracji).

2. Ograniczenie dewastacji w rejonie amfiteatru. Teren GOKSiR

3. Ograniczenie grupowania się osób spożywających alkohol na terenie GOKSiR.

KP OLSZTYN

1

mł. asp. Robert Frączyk

89

Ograniczenie lub zminimalizowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów w Olsztynie – rejon Pl. Piłsudskiego (rynek) oraz ulice przyległe.

2

asp. sztab. Andrzej Foltyn

90

Ograniczenie i przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania ładu i porządku publicznego w m. Przymiłowice ul. Zamkowa gmina Olsztyn rejon "OSP".

3

mł. asp. Mirosław Popiół

91

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów w m. Złoty Potok ul. Kościuszki – droga rowerowa.