Ogłoszenia - wypadki i kolizje drogowe i inne

Napis na ogrodzeniu w dn. 15/16.06.2018 r. w Częstochowie, ul. Powst. Warszawy

KP-II - 6151/18

Zespół ds. Wykroczeń Komisariatu Policji II w Częstochowie poszukuje świadków zdarzenia zaistniałego w okresie od 15.06.2018 r. godz 22:30 do 16.06.2018 r. godz 09:00 w Częstochowie na ul. Powstańców Warszawy 38, gdzie n/n sprawca lub sprawcy dokonali umieszczenia napisu/rysunku na ogrodzeniu betonowym posesji bez zgody jej właściciela.

Świadkowie lub osoby mogące pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia drogowego, proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Zespołem ds. Wykroczeń Komisariatu II Policji w Częstochowie ul. Bór 14 pokój 104, tel. 34 369 11 68.