Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

 

Komendant Miejski Policji w Częstochowie

insp. mgr inż. Dariusz Atłasik

 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

mł. insp. mgr Mariusz Strzelecki

 

 

II Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

podinsp. mgr Grażyna Dudek