Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w CZĘSTOCHOWIE

mł. insp. mgr inż. Dariusz ATŁASIK

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

 ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w CZĘSTOCHOWIE

mł. insp. mgr Mariusz STRZELECKI