Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Akcja profilaktyczna „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”

Data publikacji 29.10.2017

W ramach kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie", częstochowscy policjanci wzięli udział w akcji „Zdrowy i Bezpieczny Ekonomik”. Na placu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, wspólnie z innymi służbami, uczestniczyli w symulacji obsługi wypadku oraz propagowali zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Wykład o bezpieczeństwie wygłosił Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Pan Marek Konkolewski.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, włączył się do udziału w przedsięwzięcie „Bezpieczny i zdrowy ekonomik". Celem wydarzenia było podnoszenie kultury zachowania na drodze i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyszłych kierowców. Podczas wydarzenia, młodzież mogła doskonalić wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, umiejętności bezpiecznej jazdy rowerem oraz motocyklem. Nie zabrakło też ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, co z pewnością pozwoli przyszłym kierowcom świadomie i bezpiecznie korzystać z drogi.

Aby lepiej dotrzeć do wyobraźni młodych ludzi, służby ratownicze przygotowały prezentację obsługi wypadku oraz wykład o skutkach bezmyślnego zachowania na drodze. Uczniowie mogli również skorzystać z symulatora dachowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz z symulatora zderzeń i alkogogli wypożyczonych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie. Policjanci rozdawali też odblaski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Mariusz Strzelecki, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego st. asp. Sebastian Tyras oraz Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Pan Marek Konkolewski.

 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.
 • Akcja profilaktyczna w częstochowskim ekonomiku.