Rok pieszego 2018

O bezpieczeństwie w Filharmonii Częstochowskiej

Data publikacji 29.05.2018

Policjanci z Częstochowy i Katowic uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w filharmonii przez Ośrodek Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie. Celem prelekcji przygotowanej przez mundurowych dla mieszkańców miasta była promocja bezpiecznych postaw na drodze oraz uświadomienie skutków zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu pieszych.

Wczoraj w częstochowskiej filharmonii, policjanci z wydziału ruchu drogowego częstochowskiej komendy i komendy wojewódzkiej w Katowicach uczestniczyli w programie zorganizowanym przez Ośrodek Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie.

Tematem przewodnim było bezpieczeństwo pieszych oraz promowanie poruszania się po drodze z elementami odblaskowymi. W czasie spotkania, mundurowi przedstawili prezentację multimedialną oraz omówili problematykę przeciwdziałania wypadkom drogowym, zwłaszcza tych z udziałem pieszych.

Policjanci przypomnieli wszystkim kierującym, aby nie przekraczali dozwolonej prędkości, nie wymuszali pierwszeństwa oraz wykazywali się ograniczonym zaufaniem wobec innych uczestników ruchu drogowego.  Zaapelowali, aby każdy uczestnik ruchu drogowego miał na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych.