Rok Pieszego 2016

„Akademia Młodego Pasażera” w Częstochowie

Już po raz kolejny w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym odbyło się spotkanie z uczniami w ramach projektu "Akademia Młodego Pasażera". Policjantka przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa w środkach zbiorowej komunikacji i w ruchu drogowym, a ratownik medyczny uczył dzieci udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie 2 klasy Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie, w ramach projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne pod nazwą "Akademia Młodego Pasażera", spotkali się z policją i ratownikami medycznymi, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Mł. asp. Sabina Chyra-Giereś przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze, w podróży, podczas wsiadania i wysiadania ze środków komunikacji miejskiej. Policjantka uświadamiała też jak należy się zachować w komunikacji miejskiej w przypadku zagrożeniach podczas podróży. Ratownicy medyczni uczyli natomiast dzieci udzielania pierwszej pomocy.

  • Zajęcia ratowników medycznych z dziećmi.