Rok Pieszego 2016

Z dziećmi o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy

W ramach projektu „Akademia Młodego Pasażera”, którego inicjatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie, policjantka z wydziału ruchu drogowego rozmawiała z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 19 o bezpieczeństwie na drodze i w środkach komunikacji zbiorowej. Ratownicy medyczni uczyli natomiast dzieci udzielania pierwszej pomocy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie, dbając o najmłodszych pasażerów oferowanych przez siebie środków transportu, już po raz kolejny zorganizowało spotkanie poświęcone bezpieczeństwu. Odbyło się ono w ramach projektu „Akademia Młodego Pasażera”. Mł. asp. Sabina Chyra-Giereś przekazała podczas pogadanki najważniejsze zasady bezpiecznego podróżowania autobusem czy tramwajem oraz wskazówki, jak należy reagować w sytuacji zagrażającej życiu czy zdrowiu na drodze oraz do kogo można zwrócić się o pomoc. Ratownicy medyczni uczyli natomiast dzieci udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło także wskazówek o bezpiecznym poruszaniu się pieszych po drodze.

W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” policjantka tylko wczoraj i dzisiaj, oprócz prelekcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, spotkała się też z dziećmi z Zespołu Szkół nr 2 i 4 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie. Wszędzie przekazywała najważniejsze zasady prawidłowego poruszania się po drodze oraz rozdawała uczniom odblaski.

  • Pogadanka z policjantką.
  • Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy.
  • Pogadanka z policjantką. Zdjęcie pamiątkowe z odblaskami.
  • Pogadanka z policjantką. Zdjęcie pamiątkowe z odblaskami.
  • Pogadanka z policjantką. Zdjęcie pamiątkowe z odblaskami.
  • Pogadanka z policjantką. Zdjęcie pamiątkowe z odblaskami.