Podsumowanie akcji " Pieszy" - Rok Pieszego 2015 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Rok Pieszego 2015

Podsumowanie akcji " Pieszy"

Wczoraj, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie uczestniczyli w działaniach kontrolnych " Pieszy". W czasie policyjnej akcji ujawniono 44 kierowców, którzy popełnili wykroczenia względem pieszych oraz 51 pieszych naruszających prawo. Czasie akcji mundurowi uświadamiali pieszym jak ważne jest również noszenie elementów odblaskowych, w okolicy cmentarza na ulicy Rocha w Częstochowie rozdawali odblaski pieszym

Wśród wykroczeń popełnionych przez  kierowców dominowały wykroczenia polegające na  nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych  ( 36 przypadków). Piesi z kolei najczęściej  przechodzili w miejscu niedozwolonym ( 33 przypadki).  Mundurowi za wykroczenia  wystosowali środki prawne  takie jak mandaty karne oraz pouczenia. Kierowcy zostali ukarani 43 mandatami karnymi oraz 1 pouczeniem. Pieszych ukarano  48 mandatami karnymi, 1 pouczeniem a w jednym przypadku wystosowano wniosek o ukaranie do Sądu.

Przed nami " Wszystkich Świetych" w którym to czasie będzie wzmożony ruch pieszych. Policja apeluje o szczególną ostrożność, rozwagę na drodze.