Rok Pieszego 2015

Konkurs Plastyczny " Bezpieczny pieszy" rozstrzygnięty

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się finałowe spotkanie rozstrzygające konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Oprócz laureatów wzięli w nim udział przedstawiciele Policji, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i WORD-u. Wszystkich uczestników spotkania przywitał Komendant Miejski Policji w Częstochowie podinsp. Sławomir Litwin, który pogratulował wszystkim zwycięzcom konkursu. Spośród ponad 400 prac, komisja konkursowa nagrodziła ponad 20.

Niezliczona ilość sytuacji, jakie mogą zaistnieć w ruchu drogowym była tematem prac nadesłanych na konkurs plastyczny pod nazwą "Bezpieczny pieszy". Spośród 400 dzieł młodych artystów komisja konkursowa wybrała 24, które nagrodzono wczoraj podczas finału konkursu. Wybór był niezwykle trudny, gdyż zdecydowana większość prac wykonana była z orgomną starannością, na podobnym poziomie.

Obradom jury przewodniczyła Małgorzata Domańska – metodyk, plastyk, która oceniła włożony wysiłek, ekspresję, pomysłowość, samodzielność wykonania pracy a także rozumienie wśród najmłodszych jakości wizualnych. Pozostali członkowie komisji skupili się natomiast na ocenie umiejętności zrozumienia i zaprezentowania przez dzieci tematu konkursu, ale także umiejętności twórczego działania oraz skonkretyzowania pomysłów za pomocą środków wyrazu plastyki. Baczną uwagę zwracano również na poprawność zawartych w pracach znaków drogowych i innych elementów dotyczących tematyki ruchu drogowego.

Nagrody laureatom, w trzech grupach  wiekowych, wręczyli:  podisnp. Zbigniew Nicpoń - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, nadkom. Mariola Biskup - Naczelnik Wydziału Prewencji, Agnieszka Banasik z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Małgorzata Krasoń z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, a także Sabina Matera przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Małgorzata Domańska reprezentująca Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.

Ładowanie odtwarzacza...