Rok Pieszego 2015

Policjanci w wojewódzkich działaniach " Pieszy"

Od godziny 9.00 policjanci z ruchu drogowego oraz strażnicy miejscy uczestniczą w wojewódzkich działaniach kontrolnych " Pieszy". Mundurowi czuwają nad wzmożonym już ruchem pojazdów i pieszych przed zbliżającym się weekendem Wszystkich Świętych. Działania policjantów maja również charakter profilaktyczny. Przy częstochowskim cmentarzu na ulicy Rocha w Częstochowie niechronieni użytkownicy ruchu drogowego otrzymywali od policjantów elementy odblaskowe.

Policjanci z ruchu drogowego oraz strażnicy miejscy uczestniczą w wojewódzkich działaniach " Pieszy".  Mundurowi przyglądają się  zachowaniom kierowców wobec  pieszych. W związku z wzmożonym już ruchem pieszych przed weekendem Wszystkich Świętych,  policjanci  reagują na wykroczenia które popełniają kierowcy samochodów  oraz piesi. Do najczęstszych błędów kierowców należy  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych a po stronie pieszych przechodzenie w miejscu niedozwolonym lub  niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.  Działania " Pieszy" połączone zostały z akcją profilaktyczną Policji, która miała na celu uświadamianie pieszym jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.  Przy częstochowskim cmentarzu na ulicy Rocha w Częstochowie, mundurowi rozdawali pieszym elementy odblaskowe. W akcji uczestniczyło częstochowskie Radio Jura.

Ładowanie odtwarzacza...