Akcja „Pieszy i odblaski" - Rok Pieszego 2015 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Rok Pieszego 2015

Akcja „Pieszy i odblaski"

Wczorajsza akcja ukierunkowana na ujawnianie pieszych, którzy łamią przepisy dotyczące używania elementów odblaskowych poza obszarem miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zanotowane wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych wskazały na potrzebę prowadzenia kontroli przez mundurowych. Podczas wczorajszej kontroli ujawniono kilka wykroczeń popełnionych przez pieszych

W minioną środę, w godzinach wieczornych policjanci z częstochowskiej drogówki wspólnie z policjantami  ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili wspólną akcję, która była skierowana na ujawnianie pieszych, którzy łamią przepisy dotyczące używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Powodem działań jest duża liczba wypadków z udziałem pieszych, do których doszło w ostatnim okresie na terenie naszego powiatu. Przeprowadzone kontrole potwierdziły sytuację, że mimo, iż przepisy obowiązują od ponad roku, to nadal wielu lekceważy ten obowiązek. W większości przypadków ujawnione wykroczenia skończyły się pouczeniem, ale niektóre mandatem. Przykładem niewłaściwego zachowania może być pieszy ujawniony na drodze Dk-1, który pomimo tego, że w pozostawionym pojeździe posiadał kamizelkę odblaskową po drodze poruszał się bez elementów odblaskowych narażając się na niebezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest fakt, że nie był to odosobniony przypadek. Każda ujawniona nieprawidłowość oprócz rozstrzygnięć prawnych kończyła się wręczeniem elementu odblaskowego