Punkt kontroli autokarów - Punkt kontroli autobusów - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Punkt kontroli autobusów

Punkt kontroli autokarów

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów.

Informacje takie można przekazywać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie lub telefonicznie na numer: 34 3691290.

Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności.

W Częstochowie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking na Rynku Wieluńskim.

Sprawdzenia autobusów w uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.