Kampania "Szacunek + Zrozumienie + Rozwaga = Bezpieczeństwo

Wspólnie dla bezpieczeństwa - debata społeczna w Lelowie

Wczoraj w Lelowie odbyła się debata społeczna dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Lelów. W debacie udział wzięli policjanci z Koniecpola, mundurowi z Częstochowy, których reprezentował I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom Sławomir Litwin, przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalna społeczność. Spotkanie poświęcone zostało w głównej mierze bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie gminy Lelów.

Podczas debaty, komendant komisariatu policji w Koniecpoli podinsp. Marek Struski przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Lelów.  Zagrożenia w ruchu drogowym omówił w prezentacji multimedialnej po. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Zbigniew Nicpoń.  Po wystąpieniach debata przyjęła formę wymiany informacji i spostrzeżeń, a w następnej kolejności swobodnej dyskusji. Mieszkańcy wyrazili swój niepokój związany z oznakowaniem  dróg  w wskazanych miejscach oraz zagrożenia w ruchu drogowym, które ich zdaniem występują na terenie gminy.

Debatę zakończył podsumowaniem, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Sławomir Litwin, który podkreślił jak ważna jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy Policją, władzami samorządowymi a mieszkańcami.  Dzięki tego rodzaju spotkaniom, można  zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności a także wymienić  informacje o aktualnych zagrożeniach.Mundurowi wspólnie podkreślili, iż  celem debaty  jest przede wszystkim wypracowanie  wspólnych metod działania  w zakresie poprawy bezpieczeństwa .

Policyjne debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Służą także wymianie informacji między Policją, władzami samorządowymi  a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

 

 

Ładowanie odtwarzacza...