Prewencja w Częstochowie

Debata o pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji 17.11.2017

W Komisariacie Policji w Poczesnej odbyła się narada przedstawicieli instytucji powołanych do niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W spotkaniu uczestniczyli policjanci oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie gmin Starcza, Poczesna i Kamienica Polska.

Kierownictwo oraz dzielnicowi z komisariatu w Poczesnej, a także koordynator procedury „Niebieska Karta” z KMP w Częstochowie spotkali się z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych, aby wypracować optymalne rozwiązania na rzecz właściwej realizacji ustawowych zadań w obszarze przemocy w rodzinie, jak również w celu ujednolicenia realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Uczestnicy debaty zdefiniowali i omówili najczęstsze problemy, z którymi spotykają się podczas codziennej pracy. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  • Debata w Poczesnej.
  • Debata w Poczesnej.
  • Debata w Poczesnej.