Prewencja w Częstochowie

Nie daj się oszukać „na wnuczka” i „na Policjanta”

Data publikacji 01.06.2017

Dzielnicowy z Komisariatu Policji I w Częstochowie w ramach kampanii "Dzielnicowy Bliżej Nas" podjął inicjatywę stworzenia plakatu oraz ulotek informacyjnych dla mieszkańców Częstochowy odnośnie kradzieży/oszustw pod legendą.

sierż.szt. Daniel Zych jest dzielnicowym Komisariatu Policji I w Częstochowie. Dzięki rozpoznaniu rejonu służbowego oraz zagrożeń jakie wystepują obecnie na szkodę osób starszych w ramach kampani "Dzielnicowy Bliżej Nas"  przy wspólnym zaangażowaniu Zarządu Terenowego NSZZP w Częstochowie podjął inicjatywę stworzenia plakatu oraz ulotek informacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Częstochowy. Do projektu przyłączył się również Urząd Miasta Częstochowy dzięki wsparciu Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pana Adriana Staroniek.

Informacje zawarte w materiałach są wskazówką jak postępować w przypadku telefonów oszustów, jak uniknąć zagrożeń w takich sytuacjach. Broszury i ulotki  będą rozwieszane w instytucjach i urzędach naszego miasta, mają znaleźć się także w komunikacji miejskiej -w tramwajach. W ramach codziennych spotkań z mieszkańcami podczas obchodu dzielnicy, dzielnicowi będą przekazywać prospekty obywatelom naszego miasta, informując ich jednocześnie o założeniach kampanii.