Punkty pomocy ofiarom przestępstw - Pomoc ofiarom przestępstw - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw

 W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

~~BIELSKO-BIAŁA

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Ośrodek prowadzony przez Śląską Fundację - Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”

lokalizacja:
 ul. Bystrzańska 51 A
 43-300 Bielsko-Biała
 kontakt:
 > tel. 33 822 46 90 – www.pokrzywdzeni.gov.pl,
e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00
 > zakres udzielanej pomocy:
 - pomoc prawna;
- pomoc psychologiczna (działania terapeutyczne i psychologiczne);
 - pomoc socjalna;
 - przydzielanie asystenta pokrzywdzonego.

podmiot prowadzący punkt:
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowych w Bielsku-Białej

lokalizacja:
 > jak wyżej
 ul. Piękna 2
 43-300 Bielsko - Biała
 kontakt:
 > tel. 33 814 62 21, e-mail: poikbielsko@interia.pl
 punkt funkcjonuje:
 > całodobowo
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > kom. Wiesław Mizia – tel. 33 812 12 00
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > wtorki w godz. 18:30 -19:30
 

BYTOM

podmiot prowadzący punkt:
Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

lokalizacja:
 > Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
 ul. Szymały 126
 41-933 Bytom
 kontakt:
 > tel. 32 289 06 84
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00

policjant odpowiedzialny za współpracę:
 > mł.asp. Agnieszka Cabak – tel. 32 388 82 00
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > poniedziałki 17.00 – 18.00

podmiot prowadzący punkt:
Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu

lokalizacja:
 ul. Tarnogórska 3
 41-908 Bytom
 kontakt:
 > tel. 32 281 30 39; 32 389 00 75; 32 787 75 22; 32 387 55 55
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > mł.asp. Agnieszka Cabak – tel. 32 388 82 00
 > przy ośrodku funkcjonuje Hostel Interwencji Kryzysowej, w którym zapewnione jest schronienie dla ofiar przestępstw (szczególnie dla ofiar przemocy domowej).


CHORZÓW

podmiot prowadzący punkt:
Policyjny Punkt Konsultacyjny ds. Ofiar Przestępstw

lokalizacja:
 > Ośrodek Promocji Rodziny przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny
 Plac św. Jana 31 A
 41-503 Chorzów
 kontakt:
 > tel. 32 241 20 68
 > e-mail: ośrodek@stowarzyszenienarzeczrodziny.org
 > e-mail: chorzów@policja.katowice.pl
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > asp.szt. Marek Nowak – tel. 32 771 52 60 lub 32 771 52 65
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > wtorki 15.00 - 17.00

CIESZYN

podmiot prowadzący punkt:
Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt”

lokalizacja:
 > jak wyżej
 ul. Ks. Janusza
 43-400 Cieszyn
 kontakt:
 > tel. 33 479 54 55
 > bycrazem@wp.pl
 > www.free.ngo.pl/bycrazem
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałki 9.00 - 12.00
 > wtorki 13.00 - 20.00
 > środy 8.00 - 13.00
 > czwartki 9.00 - 12.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowy
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00 – 19.00

podmiot prowadzący punkt:
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum

Profilaktyki Społecznej
 lokalizacja:
 > jak wyżej
 ul. Krzywej 4
 Skoczów
 kontakt:
 > tel. 33 853 39 74
 e-mail: cpf-rpo@um.skoczow.pl
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > każdy poniedziałek w godz. 16.30 - 18.30


CZĘSTOCHOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Częstochowa ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 2
 tel.34 372 42 00, 372 42 16  mail: mops@czestochowa.um.gov.pl
 Funkcjonuje: poniedziałek, środa czwartek –7.30-15.30, wtorek –7.30-16.00, piątek –7.30-15.00
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Poradnia Rodzinna)

Częstochowa ul.Rejtana 7B
 Tel.34 366 32 31, 363 37 36 mail: mopsoik@czestochowa.um.gov.pl
 Punkt OIK, hostel  funkcjonuje: całodobowo
 Punkt Poradni Rodzinnej funkcjonuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Częstochowa ul.Legionów 58/10
 tel.34 361 94 34  e-mail: ppppnr1@tlen.pl
 Funkcjonuje: poniedziałek – 8.00-15.30, od wtorku do piątku –8.00-18.00
 Poradnia obejmuje placówki nauczania i wychowania zlokalizowane w dzielnicach: Stradom, Dźbów, Kawodrza, Gnaszyn, Zawodzie, Dąbie, Mirów, Wyczerpy, Aniołów, część Śródmieścia, część Rakowa.
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Częstochowa ul.Kosmowskiej 5
 tel.34 362 24 24  e-mail: poradnia2@bmp.net.pl
 Funkcjonuje: od poniedziałku do piątku –7:30-18.00
 Poradnia obejmuje placówki nauczania i wychowania zlokalizowane w dzielnicach: Tysiąclecie, Północ, Kiedrzyn, Parkitka.
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Częstochowa ul.Spadzista 13 A
 tel.34 363 25 50  e-mail: pubpp3@poczta.onet.pl
 Funkcjonuje: od poniedziałku do piątku –8.00-19.00
  Poradnia obejmuje placówki nauczania i wychowania zlokalizowane w dzielnicach: Raków, Ostatni Grosz, Błeszno, Lisiniec, Grabówka, część Śródmieścia, placówki kształcenia specjalnego oraz dzieci z dysfunkcjami zmysłów, z problemem autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi z miasta Częstochowy.
 
Centrum Terapii

Częstochowa ul.Barlickiego 2
 Tel.34 367 50 37 e-mail: imichalska68@o2.pl
 Funkcjonuje: od poniedziałku do piątku – 8.00-20.00 bez sobót
 Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – Punkt Konsultacyjny
 Częstochowa ul.Sikorskiego 78/80
 Tel.34 361 39 96, 361 38 82, e-mail: opopa@wp.pl
 Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w- 7.00-15.00

Infolinia dla ofiar przemocy  “NIEBIESKA  LINIA”:  0 800 163 102
 e-mail: niebieska_linia_czwa@op.pl
 infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.16.00-19.00, w tym porady prawne w poniedziałki i czwartki

 

GLIWICE

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

lokalizacja:
 ul. Świętokrzyska 5
 44-100 Gliwice
 kontakt:
 > tel. 32 335 53 40
 > tel. 32 335 41 50
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp.szt. Arkadiusz Krzykawski – tel. 32 339 92 00

 

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Krzysztofa Gadowskiego
 ul. Katowicka 24
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 32 4754055
 spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
środy 16.00-18.00

 

JAWORZNO

podmiot prowadzący punkt:
Zespół Interwencji Kryzysowej

lokalizacja:
 > jak wyżej
 ul. Piłsudskiego 86
 43-600 Jaworzno
 kontakt:
 > tel. 32 751 26 52
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > mł.asp. Beata Czeczotka – tel. 32 618 32 00
 

KATOWICE

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

lokalizacja:
 > Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u
 Katowice ul. Mikołowska 13 A/1
 kontakt:
 > tel. 32 251 15 99

> e-mail: oik@mops.katowice.pl
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -19.00
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp. Waldemar Dyrda – tel. 32 2511579
 

podmiot prowadzący punkt:
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym

lokalizacja:
 >jak wyżej
 Katowice

ul. Bednorza 22
 kontakt:
 > tel. 32 256 92 78
 punkt funkcjonuje:
 > całodobowo
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp. Waldemar Dyrda – tel. 32 251 21 45

 

podmiot prowadzący punkt:
Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

lokalizacja:
 > ul. Kossutha 11
 40-844 Katowice
 Katowice

kontakt:

www.lexcivis-silesia.org/index.php

Telefony kontaktowe:
 +48 32 781-07-35
 +48 515-194-921
 +48 515-194-935

Punkt Porad: +48 511-274-556
 Faks: +48 32 781-07-36
 e-mail: fundacja@lexcivis-silesia.org

punkt funkcjonuje:
 > Wtorek od 14:00 do 18:00
 > Czwartek od 14:00 do 18:00 

 

KŁOBUCK

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw


lokalizacja:
 ul. Skorupki 46
 42-100 Kłobuck
 kontakt:
 > tel. 603 427 149
 punkt funkcjonuje:
 > w godz. 16.00 -18.00 oraz całodobowy dyżur pod ww numerem telefonu
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp. Marzena Bednarek – tel. 34 310 92 00

 

LĘDZINY

podmiot prowadzący punkt:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

lokalizacja:
 > Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Lędzińska 24
 43-140 Lędziny
 kontakt:
 > tel. 32 216 78 19
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp. Łukasz Pijanowski – tel. 32 3233200

 

LUBLINIEC

podmiot prowadzący punkt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

lokalizacja:
 ul. Oświęcimska 30
 42-700 Lubliniec
 kontakt:
 > tel. 34 351 14 61
 punkt funkcjonuje:
 >poniedziałek 15.30 - 16.30 – dyżur psychologa, 16.30-18.30 – dyżur konsultanta ds. narkomanii;
 >wtorek 15.00 - 17.00 – dyżur konsultanta ds. przemocy w rodzinie;

>środa 16.00 – 18.00 – dyżur prawnika;

>czwartek 15.00 – 17.00 – dyżur konsultanta ds. uzależnień od alkoholu,

17.00 – 19.00 – grupa terapeutyczna;

> piątek 14.00 – 17.00 – dyżur psychologa;
 > policjant koordynujący współpracę:

> podkom. Marek Sroczyński – tel. 34 353 32 00

 

MIKOŁÓW

podmiot prowadzący punkt:
 Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego

lokalizacja:
 > Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
 ul. B. Krawczyka 16 A
 43-190 Mikołów
 kontakt:
 > tel. 32 226 41 76

> www.zmiana.mikolow.pl, e-mail: zmiana.mikolow@gmail.com.

> punkt pomocy ofiarom przestępstw funkcjonuje:

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 19.00
 > policjant koordynujący współpracę:
 > podkom. Anna Musioł – tel. 32 737 72 00


MYSŁOWICE

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

lokalizacja:
 ul. Gwarków 24
 41-400 Mysłowice
 kontakt:
 > tel. 32 222 24 15

> punkt funkcjonuje:
 >poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 - 13.00 – dyżur Kierownika Ośrodka;
 >wtorek, czwartek w godz 11.00 - 13.00 – dyżur prawnika;

> dyżury psychologa:

- poniedziałek w godz. 7.30 – 12.00;

- wtorek w godz. 13.30 – 18.00;

- środa w godz. 8.00 – 13.00;

- czwartek w godz. 15.30 – 19.00;

- piątek w godz. 7.30 – 9.00;

> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30 – dyżur pracownika socjalnego.

> policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowi

> terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 – 15.00.
 > policjant koordynujący współpracę:

> asp. Przemysław Dąbrowski – tel. 32 3173200

 

MYSZKÓW

podmiot prowadzący punkt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

> Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "JEDNOŚĆ"
ul. 11 Listopada 32 (parter, II klatka)
 42-300 Myszków
 kontakt:
 > tel. 34 313 17 14
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00 – dyżur policjanta;

> wtorek od godz. 17.00 – dyżur pedagoga;

> środa od godz. 18.00 – dyżur prawnika;

> czwartek w godz. 17.00 – 19.00 – dyżur psychologa i terapeuty;

> piątek od godz. 17.00 – dyżur pedagoga.
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > asp.szt. Rafał Popiół – tel. 34 313 76 00
 > asp. Dariusz Tomzik
 > mł.asp. Piotr Winkler
 > mł.asp. Tomasz Żurawski
 > mł.asp. Robert Hadziński

> mł.asp. Grzegorz Bucki
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > poniedziałki 17.00 -19.00

 

PIEKARY ŚLĄSKIE

podmiot prowadzący punkt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

lokalizacja:
 > Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Olimpijska 3
 41-943 Piekary Śl.
 kontakt:
 > tel. 32 768 16 38
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 11.00
 >policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp.szt. Piotr Bazan

 

podmiot prowadzący punkt:
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

lokalizacja:
 > Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla dzieci do lat 4
 ul. M. C. Skłodowskiej 106
 41- 947 Piekary Śląskie
 kontakt:
 > tel. 32 767 77 14
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 11.00

>policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp.szt. Piotr Bazan

 

PSZCZYNA

podmiot prowadzący punkt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

lokalizacja:
 > jak wyżej
 ul. Dworcowa 23
 43-200 Pszczyna
 kontakt:
 > tel. 32 449 01 45
 > fax. 32 449 01 45
 > e-mail: pcprpszczyna@interia.pl
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałki w godz. 7.00 - 16.30
 > od wtorku do piątku w godz. 7.00 -15.30
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > asp.szt. Adam Nowak – tel. 32 449 32 00
 > mł.asp. Ewa Kościelniak
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > Policjanci pełnią dyżury w zależności od potrzeb, bez określenia ram czasowych.


 

RACIBÓRZ

podmiot prowadzący punkt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”

lokalizacja:
 ul. Ocicka 4
 47- 400 Racibórz
 kontakt:
 > tel. 32 417 85 56

> e-mail: stowarzyszenie-tecza@poczta.onet.pl
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałek - piątek: w godz. godz. 9.30-16.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowi
 > policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

> st.sierż. Piotr Drzewiński - tel. 32 459 42 00

> sierż. Anna Wróblewska

 

RUDA ŚLĄSKA

podmiot prowadzący punkt:
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

lokalizacja:
 ul. Osiedlowa 1-3

41-710 Ruda Śląska 10 Wirek
 > e-mail : rspop@op.pl lub akp1951@gmail.com
 kontakt:
 > Adam Podgórski: tel. 608-853-821,

> Jan Panoch: tel. 667-639-015,

> Przemysław Stich: tel. 605-042-531.

> punkt funkcjonuje:

> od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 18.00.
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > kom. Krzysztof Piechaczek
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:

> kom. Krzysztof Piechaczek – tel. 32 244 92 00

 

RYBNIK

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

lokalizacja:
 ul. Chrobrego 16
 44-200 Rybnik
 kontakt:
 > tel. 32 4225639
 e-mail oikip@neostrada.pl

Ośrodek funkcjonuje:

w godz. 8.00 – 22.00
 policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
 > nadkom. Bogdan Wyleżoł – tel. 32 422 10 91

> mł.asp. Agnieszka Sowula
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

podmiot prowadzący punkt:
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

lokalizacja:
 ADM, ul. Kapicy 15
 41-106 Siemianowice Ślaskie
 kontakt:
 > tel. 32 220 79 69, 0- 509 568 980
 > e-mail: SSPOP@neostrada.pl
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > mł.asp. Karol Ciołek – tel. 32 359 62 00
 > mł.asp. Tomasz Bakalarz
 > mł.asp. Marek Drapacz

> sierż. Kazimierz Toborowicz
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > poniedziałki, środy, piątki w godz. 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

lokalizacja:
 ul. Pszczelnicza 10
 41 - 100 Siemianowice Śląskie
 kontakt:
 > tel. 32 762 81 44

> e-mail: OIK_32@tlen.pl
 punkt funkcjonuje:
 >od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 20.00 po godzinach urzędowania oraz w dni wolne obsługę przejmuje czynny całodobowo: Punkt Konsultacyjny działający przy Siemianowickim Stowarzyszeniu „Wzajemna Pomoc” - tel. 32 762 80 91
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:

> mł.asp. Jarosław Jura

> mł.asp. Arkadiusz Wit

terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > czwartki w godz. 17.00 do 19.00

> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:

> nadkom. Piotr Horzela – tel. 32 359 62 00

> asp. Jarosław Ganda

 

SOSNOWIEC

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Szymanowskiego 5 A
 41-219 Sosnowiec
 kontakt:
 > tel. 32 292 02 03
 ośrodek funkcjonuje:
 > całodobowo
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > I i III środa miesiąca w godz. 16.00 – 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
Punkt przyjęć dzielnicowych (pomieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudna”)

lokalizacja:
 ul. Hallera 68 w Sosnowcu
 kontakt:
 > tel. 32 291 22 90
 punkt funkcjonuje:
 > środy w godz. 16.00 – 18.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > środy w godz.16.00 - 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
Punkt przyjęć dzielnicowych

lokalizacja:
 ul. Wybickiego 21 w Sosnowcu (pomieszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej)
 kontakt:
 > tel. 515-251-842
 punkt funkcjonuje:
 >czwartki w godz. 17.00 -18.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > czwartki w godz. 17.00 -18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
Punkt przyjęć dzielnicowych

lokalizacja:
 ul. Wojska Polskiego 25/27 w Sosnowcu (pomieszczenia Rady Dzielnicy „Południe”)
kontakt:
 > tel. 32 291 13 02
 punkt funkcjonuje:
 >od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowi Komisariatu Policji IV w Sosnowcu
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > czwartki w godz. 17.00 -18.00

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE

podmiot prowadzący punkt:
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar Przestępstw

lokalizacja:
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - „Przystań”
ul. Zubrzyckiego 36
 41-600 Świętochłowice
 kontakt:
 > tel./fax. 32 345 21 65

> e-mail: sow@ops.internetdsl.pl
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > mł.asp. Iwona Gruca - tel. 32 349 02 63
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

TARNOWSKIE GÓRY

podmiot prowadzący punkt:
Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw

lokalizacja:
 > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Sienkiewicza 16
 42-600 Tarnowskie Góry
 kontakt:
 > tel. 32 381 81 05

> e-mail: pcpr@tarnogórski.pl
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałki 13.00 - 15.00
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > specjaliści Wydziału Prewencji i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji
 > policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp.szt. Mirosław Respondek – tel. 32 393 52 00
 

TYCHY

> Telefon zaufania „Bezpieczne Tychy, Dość Milczenia” - 32 327 72 00

> Telefon antynarkotykowy – 32 227 99 99

> Komunikator „Gadu-Gadu z tyską Policją” - 90997

 

WODZISŁAW ŚLĄSKI

podmiot prowadzący punkt:
Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich

lokalizacja:
 > Budynek MOPS i KP Radlin
 ul. Solskiego 15
 44-310 Radlin
 kontakt:
 > tel. 32 453 07 28
 > e-mail: bporadlin@free.ngo.pl
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałki i wtorki w godz.10.00 - 14.00
 > środa godz. 12.00 - 15.00
 > czwartki godz. 15.30 - 17.30
 w punkcie policjanci pełnią dyżury w:
 > środy w godzinach 8.00 - 10.00

 

podmiot prowadzący punkt:
 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

lokalizacja:
 > jak wyżej
 ul. Wałowa 30
 44-300 Wodzisław Śląski
 kontakt:
 > tel. 32 455 60 32
 punkt funkcjonuje:
 > całodobowo
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > nadkom. Bogdan Polak - tel. 32 453 72 00
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > wtorki od godz. 14.00 - 16.00

 

ZABRZE

podmiot prowadzący punkt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół Interwencji Kryzysowej

lokalizacja
 > Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 ul. Wyzwolenia 7
 41-800 Zabrze

kontakt:
 > tel. 32 278 56 70
 punkt funkcjonuje:
 > od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.30
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > kom. Małgorzata Bednarek – tel. 32 277 92 00
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

ZAWIERCIE

podmiot prowadzący punkt:
Punkt Pomocy Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych przy Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
 lokalizacja:
 > Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 ul. Powstańców Śląskich 6
 42-400 Zawiercie
 kontakt:
 > tel. 32 672 21 75
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałki 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt: wyjaśnić
Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie

lokalizacja:
 > Miejski Ośrodek Kultury
 ul. Piastowska 1
 42-400 Zawiercie
 kontakt:
 > tel. 32 672 43 31
 punkt funkcjonuje:
 > wtorki, środy, czwartki w godz. 9.00 - 13.00
 >nie zostały wprowadzone stałe dyżury, zgodnie z ustaleniami w
 konieczności konsultacji, pracownik punktu nawiąże kontakt z
 przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

 

ŻORY

podmiot prowadzący punkt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

lokalizacja:
 ul. Boryńska 13
 44-240 Żory
 kontakt:
 > tel. 32 435 78 40
 punkt funkcjonuje:
 > poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
 policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
 > asp.szt. Tadeusz Malaga – tel. 32 478 82 00
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

ŻYWIEC

podmiot prowadzący punkt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

lokalizacja:
 > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Ks. Prałata S. Słonki 24
 34-300 Żywiec
 kontakt:
 > tel. 33 861 94 19

> tel. 33 861 93 36

> e-mail: pcpr-zywiec@op.pl
 policjanci pełniący dyżury w punkcie:
 > dzielnicowi
 terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
 > wtorki w godz. 15.00 - 17.00
 policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
 > st.asp. Barbara Lorek – tel. 33 8672255
> asp.szt. Dariusz Pałgan